תעודות ונלווה לתעודה


תעודות, הערכות ונלווה לתעודה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

 

 

היגדים להוספה לתעודה
אוסף היגדים של דפנה זילבר/teacher in Israel בפורום מורים בתפוז
אוסף קבצים של היגדים/בי"ס תדהר ירושלים
בנק הערכות/מנב"ס משרד החינוך
האם ניתן להעריך תלמיד בעזרת בנק היגדים מוכן? + בנק היגדים/בי"ס שלום מבשרת ציון
היגדים תשס"ה/בי"ס תדהר ירושלים
היגדים ופתגמים לתעודה במתמטיקה/docdigger
היגדים לתעודה במבט אישי/תקשוב דרום
היגדים לתעודה במדעים לכיתה ו/סטרוג
היגדים לתעודה במחשבים/מידענות /mazy בפורום מורים בתפוז
היגדים לתעודה כיתה א/תקשוב דרום
היגדים לתעודה-הבנת הנשמע/שרביט
היגדים לתעודה-חינוך גופני/שרביט
היגדים לתעודה-חינוך לשוני-סימונה/שרביט
היגדים לתעודה-ממני אליך/תקשוב דרום
היגדים לתעודה-מתמטיקה/סטרוג
היגדים לתעודה-ציפי משולם/לומדים להצליח
היגדים לתעודה/תקשוב דרום
היגדים-הכרת המספר/שרביט
הערכות התנהגות/linetpro.d-campus
הערכות לתעודה/נירה63 בפורום מורים בתפוז
הערכות לתעודה/תקשוב דרום
הערכות לתעודה/תקשוב דרום
הערכות מחנכת לתעודה/תקשוב דרום
הערכות מילוליות/אוניברסיטת בן גוריון
הערכות-משולחנה של המורה טליה/בי"ס גדרות
יש בך כוחות שמעולם לא ידעת על קיומם/נירה63 בפורום מורים בתפוז
מחצית כבר חלפה לה/נירה63 בפורום מורים בתפוז
ממני אליך/מאמי דבי בפורום מורים בתפוז
ריכוז הערכות לקראת יום הורים וחלוקת תעודות/שרביט
תוספת לבנק הערכות/בי"ס ממ"ד ניר עציון
הערכת התחום חברתי ערכי ביסודי
מפתח הל"ב-האגף לחינוך יסודי/משרד החינוך
"שגרירי מפתח הל"ב - היגדים לתעודה
היבטים אפשריים בהערכת המעורבות במסגרת ועדת "הפסקה פעילה"
היגדים לתעודה להערכת הלומד בשעת חינוך מפתח הל"ב
כלי למיפוי הלומדים בדגש על השתלבות חברתית
כלי למיפוי הלומדים בדגש על מעורבות חברתית
כלי למיפוי הלומדים בדגש על יחס מכבד
כלי למיפוי הלומדים בדגש על עבודה בצוות
כלי למיפוי הלומדים בשיח
כלי למיפוי הלומדים בתחום החברתי - בזיקה ליעד 12
מד מפתח הל"ב בראייה בית-ספרית
מהלך להיכרות עם המחוון להערכת "שעת חינוך מפתח הל"ב" - סדנא
מחוון להערכת "שעת חינוך מפתח הל"ב"
מחוון להערכת פעילותם של שגרירי מפתח הל"ב
מחוון להערכת פעילותם של תלמידי כיתות א'-ב' הממלאים תפקיד
מחוון להערכת פעילותם של תלמידי כיתות ג'-ד' הממלאים תפקיד
מחוון להערכת פעילותם של תלמידי כיתות ה'-ו' הממלאים תפקיד
מחוון להערכת תכנית עבודה בית-ספרית בתחום החברתי-ערכי
מימדים וקריטריונים למיפוי התנהגויות התלמידים בתחום החברתי
עקרונות וקווים מנחים במיפוי התנהגויות תלמידים
מידע עיוני
אודות הערכה/משרד החינוך
בירור מושגים-הערכה מדידה/המכללה האקדמית אחווה
גיוון דרכי הערכה-דוד מצר ואמירה רום/אוניברסיטה הפתוחה
הערכה בבית ספר דמוקרטי/דמוקרטי
הערכה בבית ספר ולדרוף/חינוך ולדרוף בישראל
הערכה דיאלוגית-הפער בין הערכה פורמלית לבין הערכה דיאלוגית בחינוך הפורמלי/רידר
הערכה חילופית/מתי"א חולון
הערכה כדיאלוג/מס"ע
הערכה מקדמית-יהודה מורה/מתי"א חולון
הערכת תהליכי למידה בעידן הלמידה המתוקשבת/מס"ע
הערכת תלקיט/מס"ע
הצעה לסולם ציונים מחדש/ספירלה מתחדשים בחינוך
הקשר בין הערכה לשיטות הוראה/ספירלה מתחדשים בחינוך
התלקיט-פורטפוליו/ספירלה מתחדשים בחינוך
חלוקת תעודות בבית הספר/על הספה
לשם מה נחוצים ציונים/ספירלה מתחדשים בחינוך
מדדי הערכה/ספירלה מתחדשים בחינוך
מדידה והערכה בחינוך הפורמלי/ויקיפדיה
מה אתם באמת מבינים מהתעודות/ynet
מה קורה בין הערכה להערכה (מתורגם מאנגלית)/מטר
מעורבות חברתית/אמזון
מצגת: הערכה תחילה של שפה-רינה אורן/תקשוב דרום
משוב והערכה מתמדת-מנוחה בירנבוים/בהבניה מתמדת
משוב-הערכה-בקרה/kdror
רשימת תיוג לתעודות הערכה-רינה אורן/מתי"א חולון
שיטות הערכה אלטרנטיביות/ספירלה מתחדשים בחינוך
שילוב המבחן בתרבות ההערכה-דר' עודד בן מנחם, ליאורה סלע/מטר
שילוב תלקיט בתוכנית לימודים/ספירלה מתחדשים בחינוך
תהליכי הערכה ותרבות בית ספרית כמנוף ללמידה-חגי שלטון, הלנה קימרון/מטר
סיום שנת הלימודים
טקסים, מסיבות, פרידה, פעילויות, מתנות וספר מחזור
קישור למדור במאגר מת"ל
תעודות לחינוך המיוחד
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון