יצחק רבין ז"ל

יצחק רבין ז"ל

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

דפי עבודה ופעילויות לחט"ב ולחט"ע
דף עבודה לזכרו של יצחק רבין/חט"ב בר לב
האיש בחלון - היכרות עם הצד השני והתמודדות עם סטראוטיפים/תנועת הצופים
הסיפור על האיש הירוק מאת יהונתן גפן ופעילות/רחל פרגון
זכותי למחות זכותי להגיד ש.../חט"ב פסגות יהוד
חומרים בנושא יום הזכרון ליצחק רבין – רשימת משאבים באתר הפסגה נתניה
יום השנה לרצח יצחק רבין 2006/אתר שיעור אחר
יום רבין - 'קנאות או ראציונאליות'/אתר מדרשת
יצחק רבין/שיעור אחר
כבוד וחילול כבוד בזיקה לרצח יצחק רבין/הדס לאור אשור
ללמד את רצח רבין – למה? לשם מה?/הדס לאור אשור
לקט מקורות לנושא הכבוד המחלוקת והיחס לאחר-מינהל החינוך הדתי/משרד החינוך
לקט פעילויות, מידע וסרטונים/עמלנט
מאגר פעילויות באתר משרד החינוך
על המחלוקת – לימוד ליום השנה לרצח יצחק רבין/אתר מדרשת
עצור! גבול לפניך/אתר מדרשת
פעילות בעקבות רצח רבין/שרית יוסף גרדוול
פתרון מחלוקת בכל מחיר/שיעור אחר
קנאים פוגעין בו/אתר מדרשת
רצח ראש הממשלה יצחק רבין וערך חיי אדם/אתר שיעור אחר
רצח ראש ממשלה: זיכרון והתראה/אתר מדרשת
תחנות בחייו של רבין/חט"ב פסגות יהוד
תרבות המחלוקת בישראל: אלטרנטיבה לאלימות/בי"ס על יסודי משגב
תרבות של מחלוקת – ליום הזכרון ליצחק רבין/בי"ס על יסודי משגב
צופים ברשת
איך מפילים חומה
איך עושים טקס מכובד
אלבום תמונות יצחק רבין
בין ביקורת להסתה
בין ביקורת להסתה
גזר דין-רוצח רבין
דיון בגבולות הקולקטיב
הנאום האחרון
זיכרון בראי המחלוקת
זיכרון והנצחה
זכותי להגיד ש...
זכותי לחשוב אחרת
חוברת ליום רבין
יהיה בסדר
יום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין
יום הזיכרון ליצחק רבין
יום הזיכרון ליצחק רבין-פגיעה בדמוקרטיה
יצחק רבין 1
יצחק רבין 2
יצחק רבין בראי התקופה
כבוד למנהיג
כיצד משמרים זיכרון 1
כיצד משמרים זיכרון 2
כיצד משמרים זיכרון-נספח
מאגר פעילויות ליום רבין
מהם הקווים האדומים
מילים יורות
מערך 2-אוקטובר נובמבר
נאום רבין
עקרונות בדמוקרטיה
ערכת הדרכה ליצחק רבין ז"ל
פעולה ליום הזיכרון ליצחק רבין 1
פעולה ליום הזיכרון ליצחק רבין 2
פעולה ליום הזיכרון ליצחק רבין 3
פעולת יום הזיכרון לזכרו של יצחק רבין
פעולת רבין
פעולת רבין
פעולת שלום חבר
שש שנים לרצח יצחק רבין
תוכנית הדרכה שבטית ליום הזיכרון ליצחק רבין
תמונות בחייו של יצחק רבין
הדלקת נר זיכרון וירטאולי
קישור לאתר מרכז רבין
חיים בחברה דמוקרטית - מידע והפעלות
"יהיה בסדר" מערך פעילות נלוות כרזה/משרד החינוך
הכרעות בעת מחלוקת מאגר כרטיסיות והפעל-מטה קרמניצר/משרד החינוך
הכרעות בעת מחלוקת מערך פעילות/משרד החינוך
הציווי לנהוג בכבוד הוא מדאורייתא דיון בגזר הדין במשפטו של רוצח ראש הממשלה/משרד החינוך
זכויות האזרח וחובותיו במדינה דמוקרטית -מערך פעילות/משרד החינוך
זכויות וחובות במדינה דמוקרטית מערך פעילות/משרד החינוך
חברה פוליטי דמוקרטית כתנאי להבטחת יציבות השלטון והדמוקרטיה במדינה-האגף לתוכניות לימודים/משרד החינוך
חוברת הידברות מערכי פעילות/מינהל חברה ונוער
יצחק רבין - אדם תבנית נוף מולדתו - מערך פעילות/משרד החינוך
יצחק רבין מנהיג ומעצב מערך פעילות/משרד החינוך
ישראלי בעיני הוא מי ש... מערך פעילות/משרד החינוך
כללי המשחק וקווים אדומים מערך פעילות/משרד החינוך
מהלך פעיות - מי בפנים מי בחוץ? דיון בגבולות הקולקטיב/משרד החינוך
מהלך פעילות "יהיה בסדר" לחט"ע/משרד החינוך
מהלך פעילות - אדם תבנית נוף מולדתו/משרד החינוך
מהלך פעילות הכרעות בעת מחלוקת/משרד החינוך
מהלך פעילות: הציווי לנהוג בכבוד-דיון בגזר הדין במשפטו של רוצח ראש הממשלה/משרד החינוך
מהלך פעילות: זכויות האזרח וחובותיו במדינה דמוקרטית/משרד החינוך
מהלך פעילות: זכויות וחובות במדינה דמוקרטית/משרד החינוך
מהלך פעילות: יצחק רבין מנהיג ומעצב/משרד החינוך
מהלך פעילות: ישראלי בעיני הוא מי ש.../משרד החינוך
מהלך פעילות: כללי המשחק וקווים אדומים/משרד החינוך
מהלך פעילות: מכנים משותפים בחרה הישראלית/משרד החינוך
מהלך פעילות: ממשיכים ביחד/משרד החינוך
מהלך פעילות: מנהיגות מעצבת חברה/משרד החינוך
מי בפנים? מי בחוץ? דיון בגבולות הקולקטיב - מערך פעילות/משרד החינוך
מכנים משותפים בחברה הישראלית מערך פעילות/משרד החינוך
ממשיכים ביחד מערך פעילות/משרד החינוך
מנהיגות מעצבת חברה מערך פעילות/משרד החינוך
טקסים, נאומים וקטעים
איך בונים טקס? הצעה לתכנון וביצוע טקס יום זיכרון ליצחק רבין בבית הספר/ מינהל חברה ונוער
אסופת קטעי קריאה לזכר יצחק רבין ז"ל/תמי נחמה תיכון אילון
אתר הנצחה במשרד הבטחון
האדם אינו פלדה מתוך נאום שנשא רבין/בי"ס "הרעות" ע"ש יצחק רבין - מורשת
הטקס והזיכרון בגיל הרך/חינוך קדם יסודי
הנאום האחרון/תנועת הצופים
התנקשויות פוליטיות בראי ההיסטוריה/סנונית
טקס ושירים לזכר יצחק רבין/ביה"ס אורים חיפה
טקס יום הזיכרון התשיעי ליצחק רבין ז"ל של משרד החינוך//שרונה 124 בפורום מורים בתפוז
טקס יום הזיכרון ליצחק רבים תשס"ח/יונתן אריאלי בפורום מורים בתפוז
טקס לזכר יצחק רבין/נווה במדבר חצרים
טקס לזכר יצחק רבין/תקשוב דרום
טקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל – עשר שנים להרצחו - בי"ס עלייה – חיפה/נירה 63 בפורום מורים בתפוז
טקס לזכרו של יצחק רבין/חינוך מבוגרים - מחוז דרום
טקס לזכרו של רבין/בי"ס ממ"ד שח"ל נתניה
טקס לזכרו/מור יצחק בפורום מורים בתפוז
יום הזכרון ליצחק רבין/ בי"ס תל"י גילה-ירושלים
כל הנאום של רבין בליל הרצח בסרטון - mazy בפורום מורים בתפוז
קטעים מנאומים שנשא רבין /בי"ס "הרעות" ע"ש יצחק רבין - מורשת
תוכנית הטקס בי"ס עמקים תבור תש"ע
ממחלוקת לשיח - מידע והפעלות
איך אפשר להפיל את החומה? מערך פעילות/משרד החינוך
איך מגשרים? מערך פעילות/משרד החינוך
בין זר למוכר מערך פעילות/משרד החינוך
גבולות חופש הביטוי מערך פעילות/משרד החינוך
גם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות מערך פעילות/משרד החינוך
זכותי לחשוב אחרת מערך פעילות/משרד החינוך
יצחק רבין מנהיג ומעצב מערך פעילות/משרד החינוך
מהלך פעילות: איך אפשר להפיל את החומה?/משרד החינוך
מהלך פעילות: איך מגשרים?/משרד החינוך
מהלך פעילות: בין זר למוכר/מערך פעילות
מהלך פעילות: גבולות חופש הביטוי ג-ד/משרד החינוך
מהלך פעילות: גבולות חופש הביטוי ה-ו/משרד החינוך
מהלך פעילות: גם האגרוף היה פעם כף יד פתוחה ואצבעות/משרד החינוך
מהלך פעילות: זכותי לחשוב אחרת/משרד החינוך
מהלך פעילות: יצחק רבין מנהיג ומעצב/משרד החינוך
מהלך פעילות: מחלוקות ערכיות בחברה הישראלית/משרד החינוך
מהלך פעילות: תרבות של מחלוקת ז-ט/משרד החינוך
מחלוקות ערכיות בחברה הישראלית מערך פעילות/משרד החינוך
על פרשת דרכים - ממחלוקת לשיח - מאגר חומרים להפעלות-מטה קרמניצר/משרד החינוך
משימות מתוקשבות
5 פעילויות מתוקשבות להכרת האיש ולחלל שנוצר/יד ל-5
אומרים לא לאלימות/על הגובה
דפים לכתיבה יצירתית/פלנטנענע
הכנת גרפיטי, כרזה, בול, סטיקר לזכרו של רבין/ilschool
הרצח הראשון/על הגובה
יום זיכרון לרבין/על הגובה
יצחק רבין-נורית/תקשוב דרום
יצחק רבין/רוממה חיפה
ישראל אחרי רצח רבין/סנונית
מה עושים כשלא מסכימים/על הגובה
מחפשים את המטמון - מתוקשב/בי"ס רעים - רעות
מסע בעקבות רבין/אורט כרמיאל
מערך מקיף הכולל סקירה על חייו ופועלו של יצחק רבין, סרטונים, קישורים לאתרים רלוונטיים, ומשחק לחזרה על הנלמד/bpil מקבוצת בריינפופ
מצגת על פי שאלות/תקשוב דרום
משימה מתוקשבת - ישראל בימים שאחרי הרצח/בי"ס יחד גבעת אלה
משימה מתוקשבת לשלושה שיעורים/תקשוב דרום
פעילות אודות יצחק רבין/ רשת אמי"ת
פעילות לזכר יצחק רבין/מרכז תקשוב בי"ס הדר
פעילות מחשב עצם למידה/מרכז פסג"ה אזורי טבריה
פעילות מתוקשבת לזכר רבין/ביה"ס האיריסים ג-ד
קרעי הלם/סנונית
תחנות בחייו של יצחק רבין/בי"ס חנה סנש
רצח פוליטי מידע והפעלות
"רצח פוליטי"-פעילות בנושא./תפוז
איור מס' 1 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 10 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 11 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 12 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 13 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 2 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 3 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 4 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 5 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 6 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 7 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 8 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
איור מס' 9 נלווה לפעילות רצח פוליטי/משרד החינוך
אלימות פוליטית מצד יהודים בישראל/יוני ארליך/ אתר הכנסת
דיון כיתתי בנושא רצח פוליטי/מקיף ח ראשון לציון
הצעה לפעילות בנושא רצח פוליטי/אתר עופרים
יצחק רבין ועוד מנהיגים שנרצחו רצח פוליטי/בי"ס ממלכתי "הרעות" ע"ש יצחק רבין - מורשת
לקט הפעלות בנושא רצח פוליטי (לזכר רחבעם זאבי)/מרפ"ד באר שבע
מהלך פעילות: רצח פוליטי/משרד החינוך
מידע על רציחות פוליטיות בעולם/ויקיפדיה
רצח פוליטי מערך פעילות/משרד החינוך
רצח פוליטי/ויקיפדיה
רצח פוליטי: קישורים לאתרים לצורך בניית פעילות ברשת/תפוז
רציחות פוליטיות/סנונית
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון