תכניות לימודים, תכנון לימודים

תכניות לימודים ותכנון לימודים

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע© Antony Rufus | Dreamstime Stock Photos

תוכן המדור
אתרים כלליים
הנחיות ומחוונים לכתיבת תכניות שנתיות
טפסים
מאמרים עיוניים בתכנון לימודים
סטנדרטים
תוכניות ליבה
תוכניות לימוד בית ספריות
תוכניות לימוד בנושאים יהודיים-כללי
תוכניות לימוד בערבית
תוכניות לימוד נוספות
תוכניות לימודים באומנויות, דרמה ותיאטרון
תוכניות לימודים באזרחות
תוכניות לימודים באנגלית
תוכניות לימודים בגיאוגרפיה, מולדת וחברה
תוכניות לימודים בהיסטוריה
תוכניות לימודים בחינוך גופני
תוכניות לימודים בחינוך לשוני
תוכניות לימודים בחקלאות ולימודי הסביבה
תוכניות לימודים בכלכלה
תוכניות לימודים בלימודי ארץ ישראל ושל"ח
תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה
תוכניות לימודים במדעי החברה - בסוציולוגיה, פסיכולוגיה
תוכניות לימודים במדעי המחשב
תוכניות לימודים במדעים ז-יב
תוכניות לימודים במוסיקה
תוכניות לימודים במקרא/תנ"ך - כללי
תוכניות לימודים במתמטיקה
תוכניות לימודים בספרות
תוכניות לימודים בערבית
תוכניות לימודים בתורה
תוכניות לימודים בתושב"ע ובדינים
תוכניות לימודים בתקשורת
תוכניות לימודים בתקשורת בין אישית
תוכניות לימודים בתרבות
תוכניות לימודים בתרבות ישראל - מקצוע חדש
תוכניות לימודים לגיל הרך עד כיתה ב
תוכניות לימודים לשיעורי חינוך
תוכניות לסביבות מתוקשבות
תכנון לימודים ותוכניות לימודים לחינוך מיוחד
אתרים כלליים
האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך
מילון מושגים בתכנון לימודים - מאגר מושגים ייחודי בתכנון לימודים/ מכללה אקדמית בית ברל
תוכניות לימודים המוזכרות בחוזרי מנכ"ל באתר משרד החינוך
הספריה הפדגוגית-מרכז תכנון לימודים, הוראה והערכה/מכללת בית ברל
חשיבה בתהליך הלמידה בעידן הידע - חוברת מסמכים קוריקולריים: אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה+מידענות – פיתוח כישורים מידעניים/ האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך
מבחר תכניות לחגי ישראל - יסודי, חט"ב, תיכון ובוגרים/ הדס לאור אשור
מבחר תכניות לימוד לבית הספר היסודי /הדס לאור אשור
מבחר תכניות לימוד לתיכון ובוגרים/הדס לאור אשור
מושגים בסיסיים בתכנון לימודים/חיפה.נט
על תכנון לימודים לילדים עם מוגבלויות/מכון מופ"ת
פורטל הלימודים ToStudy - כל אפשרויות הלימודים במקום אחד - יעוץ טלפוני חינם
קורשת - קוריקולום ברשת/מכון מופת
תוכניות לימודים/מכללת אורנים
תכנון לימודים בית ספרי/משרד החינוך
תכנון לימודים לחינוך המיוחד/אורנית נגב
תכנון לימודים מתי ולשם מה?/דר' דליה עמנואל, איריס ברקוביץ
תכנון מודולרי/אגף א לפיתוח פדגוגי משרד החינוך
תוכניות ליבה
אליבא דליבה, הרצאות ודיונים בנושא תכנית ליבה/משרד החינוך
דוגמא: תוכנית ליבה בי"ס יסודי חשמונאים ת"א
דוגמא: תוכנית ליבה בי"ס יסודי קיבוץ עין הכרמל
דוגמא: תוכנית ליבה בי"ס תורני מדעי יבנה ק. אתא
הערכת יישום והטמעת שלב א תוכניות הליבה לשעות החינוך/משרד החינוך
חלקים חיוניים מהתכנית שרק אותם חייבים ללמד /משרד החינוך
תוכניות הליבה בבתי ספר יסודיים/חוזר מנכ"ל
תוכניות ליבה-חוות דעת/הסתדרות המורים
תוכנית הליבה בטב"ע/ב"ס בטב"ע לחינוך מיוחד
תוכנית הליבה לשעת חינוך/מינהל חברה ונוער
תוכנית הליבה/בי"ס בטב"ע
תוכנית הליבה/שירה בן ששון- פורסטנברג באתר הכנסת
תוכנית ליבה מעוגנת בערכים חברתיים/משרד החינוך
תוכנית ליבה מעוגנת בערכים חברתיים: הפרספקטיבה הישראלית/משרד החינוך
תוכנית ליבה/ויקיפדיה
תכנית "חינוך ישראלי" לשינוי מבני במערכת החינוך הישראלית
תכנית גרעין בחינוך מוזיקלי/עדנה ענבר
תכנית ליבה בית ספרית - תבנית לדוגמה/ בי"ס דגניה -באר שבע
תכנית ליבה לחינוך היסודי בישראל/חוזר מנכ"ל משרד החינוך
תכנית לימודים, ליבה וסטנדרטים – בחינוך הקדם יסודי/לאה סלע בפורטל מס"ע
תלב"ס=תוכנית לימודים בית ספרית המבוססת על תוכנית ליבה/משרד החינוך
תוכניות לימוד בנושאים יהודיים-כללי
אורחות חיים ולוח שנה/רשת לחינוך יהודי דמוקרטי
הוראת התורה שבעל פה-יהודה שוורץ/דעת
יחידת לימוד בית ספרית בחסידות (אהבת ישראל, שבת קודש, שמחה, תפילה, תשובה וחגי תשרי, תורה) - הרחבת לימודי מחשבת ישראל/ הפיקוח על מחשבת ישראל ממ"ד
לקראת פיתוח תוכניות לימודים בתורה שבעל פה-אדוה הים יוניס, שירה מלכא
סיפורי חכמים/רשת לחינוך יהודי דמוקרטי
סיפורי תורה/רשת לחינוך יהודי דמוקרטי
פרשת שבוע/רשת לחינוך יהודי דמוקרטי
שבת וקבלת שבת/רשת לחינוך יהודי דמוקרטי
תוכניות לימודים בנושא אמונה לכיתות ט-יב/אולפנת צביה - ירושלים
תוכניות לימודים בתושב"ע, דינים ותפילה כולל מאמרים לדיון במבנה תוכנית הלימודים הרצויה /אתר דעת
תוכנית לימודים במחשבת ישראל לחט"ב דתי/משרד החינוך
תוכנית לימודים בתפילה/יהודה איזנברג באתר דעת
תוכנית לימודים יהדות ודמוקרטיה/בי"ס היובל
תוכנית לימודים יהדות חברתית/בית ברל
תוכנית לימודים לתל"י/משרד החינוך
תוכנית לימודים מחשבת ישראל לעל יסודי/דעת
תוכנית לימודים מחשבת ישראל/משרד החינוך
תוכנית לימודים מיתרים לגנים- דף ראשי/רשת לחינוך יהודי דמוקרטי
תוכנית לימודים תורה שבעל פה לממלכתי/משרד החינוך
תוכנית לימודים תורה שבעל פה/משרד החינוך
הטמעת תוכנית לימודים בעברית חינוך לשוני/אורינית נגב
חינוך לשוני במסגרת ח"מ/מק"מ חיפה
חינוך לשוני וכישורי שפה/מרכז פסגה רמת גן
חינוך לשוני תוכנית לימודים/אורנית נגב
עקרונות תוכנית הלשון החדשה/בי"ס שגיא קיבוץ שריד
פריסת שפה לכיתה ה/הביאה אורהלה היחידה בפורום מורים בתפוז
פריסת תוכנית לימודים בשפה לכיתות ה'-ו' מנקודת מוצא לשון ו הלוח היהודי- תכנון מזל שלי בפורום מורים בתפוז
תוכנית לימודים בלשון בהלימה לתכנית החדשה לכיתה ד/ביה"ס ע"ש חיים הרצוג מזכרת-בתיה הביאה אורהלה היחידה בפורום מורים בתפוז
תוכנית לימודים בעברית עד סוף כיתה ד' /בי"ס ע"ש "מנחם בגין" דימונה הביאה אורהלה היחידה בפורום מורים בתפוז
תוכנית לשונית-אני יחיד ומיוחד/מק"מ חיפה
תוכנית עבודה ולימודים במקצוע לשון/הלן זנטי בי"ס ממלכתי ע"ש "מנחם בגין" דימונה הביאה היאלי4 בפורום מורים בתפוז
תכניות לימודים על פי שכבות גיל בכישורי שפה/בי"ס מעלה הכרמל
תכנית שנתית בשפה - פריסת נושאים לכיתה ה/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תכנית שנתית בשפה - פריסת נושאים לכיתה ו/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה
אוסף קבצים בתכנון לימודי מדעים לחינוך המיוחד/מתי"א באר שבע
לימודי מדע וטכנולוגיה ללומדים עם צרכים מיוחדים- תכנית מסגרת ומתווה לתכנון ההוראה לגילאי 21-6,/משרד החינוך
מדע וטכנולוגיה לכיתות ז-ט/אגף לתוכניות לימודים
מיקוד בלימודי מדע וטכנולוגיה בכיתות ז' – ט' לקראת מסמך סטנדרטים/משרד החינוך
סטנדרטים וציוני דרך במדע וטכנולוגיה לבית הספר היסודי/משרד החינוך
שילובי תכנים ומיומנויות בהוראה ולמידה של מדעי הטבע-דר' שרה קליין/משרד החינוך
תוכניות לימודים במדע וטכנולוגיה לביה"ס היסודי/משרד החינוך
תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה ליסודי וחט"ב/משרד החינוך
תוכנית לימודים במדע וטכנולוגיה/מטר
תוכנית לימודים במוט"ב - אבולוציה
תוכנית לימודים במוט"ב - אנרגיה
תוכנית לימודים במוט"ב - אקולוגיה
תוכנית לימודים במוט"ב - בריאות
תוכנית לימודים במוט"ב - חומרים
תוכנית לימודים במוט"ב - כוחות ותנועה
תוכנית לימודים במוט"ב - קרינה
תוכנית לימודים במוט"ב - תורשה
תוכנית לימודים החדשה במוט"ב /אגף לתוכניות לימודים
תוכנית לימודים מעודכנת תשע"ד ליסודי במדע וטכנולוגיה
תוכנית מדעים ג-ד/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית מדעים ה-ו/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית מדעים – חטיבה צעירה/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית מדעים – שכבה ב/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית מוט"ב/אגף לתוכניות לימודים
תכנון נושאי ההוראה וחומרי הלמידה בכיתות ז' - ט' לשנה"ל תשס"ה/משרד החינוך מחוז תל-אביב
תוכניות לימודים במקרא/תנ"ך - כללי
משרד החינוך
דרישות תוכנית הלימודים החדשה במקרא ספר שופטים - מנחם בגין" דימונה/היאלי4 בפורום מורים בתפוז
יחידה חמישית לאקסטרנים תשע"ד
יחידת לימוד חמישית תשע"ד - נושאים לבחירה
יחידת לימוד רביעית תשע"ד - מגילות
יחידת לימוד שלישית תשע"ד - מנהיגותו של משה ודוד
מאמרים דידקטיים חט"ע - יחידות מורחבות
מאמרים דידקטיים חט"ע - נושאי חובה והרחבה
מאמרים דידקטיים חט"ע היסטוריוגרפיה ונבואה
מאמרים דידקטיים חט"ע סיפורי אנושות
מאמרים דידקטיים חט"ע סיפורי האבות
מאמרים דידקטיים ליסודי
מאמרים דידקטיים לכיתות ז
מאמרים דידקטיים לכיתות ח
מאמרים דידקטיים לכיתות ט
תוכניות ההלימה במקרא
תוכניות הלימודים במקרא לכל שכבה כולל מטרות, נושאי הלימוד ופירוט הסילבוסים/אתר דעת
תוכניות לעולים תשע"ד
תוכנית לימודים במקרא 2010-2011
תוכנית לימודים במקרא כיתות א-ב
תוכנית לימודים במקרא כיתות ג
תוכנית לימודים במקרא כיתות ד
תוכנית לימודים במקרא כיתות ה
תוכנית לימודים במקרא כיתות ו
תוכנית לימודים במקרא לגן-י"ב בממלכתי
תוכנית לימודים במקרא לגן-י"ב בממלכתי דתי
תוכנית לימודים במקרא קדם יסודי
תוכנית לימודים חדשה לכיתות א-ו
תוכנית לימודים חט"ע - היסטוריוגרפיה ונבואה
תוכנית לימודים חט"ע - הצעה לחלוקת פרקי הלימוד
תוכנית לימודים חט"ע - נושאי חובה והרחבה
תוכנית לימודים חט"ע - סיפורי האבות
תוכנית לימודים חט"ע - סיפורי האנושות
תוכנית לימודים תנ"ך חטיבה בחמ"ד
תוכנית לימודים תנ"ך יסודי בחמ"ד
תוכנית לימודים תנ"ך על יסודי בחמ"ד
תוכנית לימודים תשע"ג במקרא כיתות ז
תוכנית לימודים תשע"ג במקרא כיתות ח
תוכנית לימודים תשע"ג במקרא כיתות ט
תנ"ך לבגרות 2 יחידות לימוד - 2012
תוכניות לימודים במתמטיקה
טיוטת התכנית החדשה ל- 3 יח"ל (המסלול היישומי)/ משרד החינוך
התאמות לבחינות בגרות
התאמות לבחינות בגרות במתמטיקה/משרד החינוך
מאגר ל-3 יחידות
מתמטיקה לבית הספר היסודי לכל המגזרים/האגף לתכנון ולפיתוח במשרד החינוך
פריסות לפי כיתות בהתאם לשיטות ההוראה (שנה"ל תש"ע)/ מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
פריסות לתכנית הלימודים במתמטקיה בחינוך היסודי/ מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
ציוני דרך לנושאים בתכנית הלימודים במתמטיקה בליווי דוגמאות/ מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
תוכנית הלימודים במתמטיקה כיתה ז מיצוי תש"ע/בי"ס גולדווטר אילת
תוכנית הלימודים במתמטיקה כיתה ז תש"ע/בי"ס גולדווטר אילת
תוכנית הלימודים במתמטיקה כיתה ח הקבצה א תש"ע/בי"ס גולדווטר אילת
תוכנית הלימודים במתמטיקה כיתה ח הקבצה ב תש"ע/בי"ס גולדווטר אילת
תוכנית הלימודים במתמטיקה כיתה ח מיצוי תש"ע/בי"ס גולדווטר אילת
תוכנית לימודים בגיאומטריה ז-ט/משרד החינוך
תוכנית לימודים במתמטיקה ליחידות המורחבות/משרד החינוך
תוכנית לימודים במתמטיקה שאלון 001/שוונג
תוכנית לימודים במתמטיקה שאלון 004/שוונג
תוכנית לימודים במתמטיקה-ג'/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית לימודים במתמטיקה-ד'/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית לימודים במתמטיקה-ה-ו/בי"ס מרחבים ראשון לציון
תוכנית לימודים לחינוך הקדם יסודי, תשס"ח/משרד החינוך
תוכנית למודים במתמטיקה לכיתות ז,ח,ט/האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים במשרד החינוך
תכנון לימודים ותוכניות לימודים לחינוך מיוחד
אתר האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים בחינוך המיוחד/משרד החינוך
בניית תוכנית עבודה מתוקשבת בחינוך המיוחד תשס"ו/רינה כהן , ירדן גינזבורג , איילת יששכר מחוז מרכז
דוגמאות תוכנית לימודים מתוקשבת בחינוך מיוחד/רינה כהן , ירדן גינזבורג , איילת יששכר מחוז מרכז
פריסת המטרות של החנ"ג – לאוכלוסית מתבגרים עם אוטיזים/דליה שרגורוצקי בי"ס "גיל"
תוכניות לימוד במקצועות השונים בחינוך המיוחד/משרד החינוך
תוכנית עבודה כיתתית –הוראה משולבת מחשב (תיק מורה) כיתה ז 2/ביס"ק "התומר" נס ציונה
תוכנית עבודה כיתתית –הוראה משולבת מחשב (תיק מורה) כיתה ז1/ביס"ק "התומר" נס ציונה
תוכנית עבודה כיתתית –הוראה משולבת מחשב (תיק מורה) כיתה ח1/ביס"ק "התומר" נס ציונה
תוכנית לימודים בהיסטוריה/בי"ס גיל חטיבה על יסודית למתבגרים עם אוטיזם
תוכנית לימודים בחינוך גופני ותנועה האוכלוסייה: אוטיסטים מתבגרים P.D.D/דקל בורובסקי בית-ספר גיל
תוכנית שנתית עפ''י סמסטרים בטכנולוגיה/אולגה בבי"ס גיל חטיבה על יסודית למתבגרים עם אוטיזם
תוכנית שנתית עפ''י סמסטרים במחשבים/אולגה בבי"ס גיל חטיבה על יסודית למתבגרים עם אוטיזם
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון