עפר ילין - פתרונות מלאים לבחינות הבגרות במתמטיקה

 


 הצעת פתרונות מלאים למבחני הבגרות במתמטיקה 
 עפר ילין  -  Offer Yellin

 שאלוני הבגרות במתמטיקה: 807 - 801 , 007 - 001 

פורסמו פתרונות מלאים לכל שאלוני מועדי קיץ א'+ב'+ג' 2014

האתר מכיל 459 קבצי פתרונות

 
קישור לשאלוני בחינות הבגרות באתר המפמ"ר למתמטיקה

 מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

 
תוכן המדור

פתרונות מלאים לבחינות הבגרות במתמטיקה, מאת עפר ילין.
הפתרונות ממוינים לפי מועד עבור שאלוני הבגרות במתמטיקה על פי תכנית
הצבירה ועבור שאלוני הבגרות על פי תכנית ההיבחנות החדשה.


הערה חשובה:

לתשומת לבכם, מבנה בחינות הבגרות משתנה עם השנים,
ומבנה הבחינה באתר תואם את המועד בו נערכה.

החל מקיץ תשע"ד, השתנה מבנה שאלוני 804 ו- 806.

בפרק השני יש רק שתי שאלות – אחת בגיאומטריה והשנייה בטריגונומטריה.
לקבלת פתרונות לחמישה שאלוני דוגמה של משרד החינוך  לחץ כאן.


הפתרונות המוצגים כאן משקפים את תכנית הלימודים במתמטיקה ומבנה הבחינה

כפי שבאו לידי ביטוי במועד הבחינה המצוין.

 


הקבצים מוגשים בפורמט Pdf או כקבצים מכווצים, אשר ניתנים לפתיחה באמצעות התוכנה החופשית  WinRAR


פתרונות מלאים למבחני דוגמה של משרד החינוך במתכונת של קיץ תשע"ד
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 801 - 3 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 802 - 3 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 803 - 3 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 804 - 4 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 805 - 4 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 806 - 5 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 807 - 5 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 001 - 3 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 002 - 3 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 003 - 3 ו-4 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 004 - 4 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 005 - 4 ו-5 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 006 - 5 יח"ל
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 007 - 5 יח"ל
טפסי שאלוני הבגרות והצעת תשובות לבחינות הבגרות במתמטיקה מטעם משרד החינוך
מצגת מתמטית
סיכומים לבגרות במתמטיקה לשאלוני 4 ו-5 יח"ל (806+807+005)/ מאיר בכור
רשימת המשפטים בגיאומטריה - המחשה ויזואלית ודרכי פתרונות לתרגילים מספרי הלימוד
קישורים - הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה
קישורים - התמקדות בגאומטריה
צרו קשר

 צילומי מסך לדוגמה מתוך קבצי הפתרונות באתר 
  לחצו על כל תמונה להגדלה  


 
                                   
                                                           
                             

פתרונות מלאים למבחני דוגמה של משרד החינוך במתכונת של קיץ תשע"ד
/ מאת עפר ילין
פתרון 803
פתרון 804
פתרון 805
פתרון 806
פתרון 807
קישור לשאלונים לדוגמה ולפתרונות המלאים מטעם אתר המפמ"ר למתמטיקה
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 001 - 3 יח"ל
מועד מיוחד (מרץ) 2006 תשס"ו
קיץ 2006 תשס"ו מועד א
קיץ 2006 תשס"ו מועד ב
מועד מיוחד 2 (אוקטובר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד (נובמבר) 2005 תשס"ו
מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו
חורף 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (פברואר) 2007 תשס"ז
קיץ 2007 תשס"ו מועד ב
קיץ 2007 תשס"ו מועד ב מיוחד
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (נובמבר) 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (נובמבר)ׁתשס"ח 2007
חורף תשס"ח 2008
מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008
קיץ תשס"ח 2008, מועד א
קיץ תשס"ח 2008, מועד ב
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) תשס"ח 2008
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008
חורף תשס"ט 2009
מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד א
קיץ תשס"ט 2009, מועד ב
מועד חצב ברק, (אוגוסט) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (אוקטובר) תשס"ט 2009
חורף תש"ע 2010
מועד מיוחד (פברואר) תש"ע 2010
קיץ תש"ע 2010 , מועד א
קיץ תש"ע 2010 , מועד ב
קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז
מועד חצב ברק, קיץ תש"ע 2010
מועד מיוחד(נובמבר) תש"ע 2010
מועד מיוחד(פברואר) תשע"א 2011
קיץ תשע"א 2011, מועד א
קיץ תשע"א 2011, מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) תשע"ב 2011
חורף תשע"ב 2012
מועד מיוחד(פברואר) תשע"ב 2012
קיץ תשע"ב 2012, מועד א
קיץ תשע"ב 2012, מועד ב
מועד מיוחד(נובמבר) תשע"ג 2012
פתרון שאלון 001, חורף תשע"ג 2013
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 002 - 3 יח"ל
קיץ 2004 תשס"ד מועד ב
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2004 תשס"ד
חורף 2005 תשס"ה
קיץ 2005 תשס"ה מועד א
קיץ 2005 תשס"ה מועד ב
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2005 תשס"ה
מועד מיוחד (נובמבר) 2005 תשס"ו
מועד מיוחד (מרץ) 2006 תשס"ו
קיץ 2006 תשס"ו מועד א
קיץ 2006 תשס"ו מועד ב
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד ב (אוקטובר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז
חורף 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (פברואר) 2007 תשס"ז
קיץ 2007 תשס"ז מועד א
קיץ 2007 תשס"ז מועד ב
קיץ 2007 תשס"ז מועד ב מיוחד
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007
חורף תשס"ח 2008
מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008
קיץ 2008 תשס"ח מועד א
קיץ 2008 תשס"ח מועד ב
מועד חצב ברק (אוגוסט) תשס"ח 2008
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008
חורף תשס"ט 2009
מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד א
קיץ תשס"ט 2009, מועד ב
מועד חצב ברק, (אוגוסט) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (אוקטובר) תשס"ט 2009
חורף תש"ע 2010
מועד מיוחד (פברואר) תש"ע 2010
קיץ תש"ע 2010 , מועד א
קיץ תש"ע 2010 , מועד ב
קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז
מועד חצב ברק, קיץ תש"ע 2010
מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010
מועד מיוחד(פברואר) תשע"א 2011
קיץ תשע"א 2011, מועד א
קיץ תשע"א 2011, מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) תשע"ב 2011
חורף תשע"ב 2012
מועד מיוחד(פברואר) תשע"ב 2012
קיץ תשע"ב 2012, מועד א
קיץ תשע"ב 2012, מועד ב
מועד מיוחד(נובמבר) תשע"ג 2012
פתרון שאלון 002, חורף תשע"ג 2013
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 003 - 3 ו-4 יח"ל
קיץ 2004 תשס"ד מועד א
קיץ 2004 תשס"ד מועד ב
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2004 תשס"ד
חורף 2005 תשס"ה
קיץ 2005 תשס"ה מועד א
קיץ 2005 תשס"ה מועד ב
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2005 תשס"ה
מועד מיוחד (נובמבר) 2005 תשס"ו
חורף 2006 תשס"ו
מועד מיוחד (מרץ) 2006 תשס"ו
קיץ 2006 תשס"ו מועד א
קיץ 2006 תשס"ו מועד ב
מועד מיוחד ב (אוקטובר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ו
חורף 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (פברואר) 2007 תשס"ז
קיץ 2007 תשס"ז מועד א
קיץ 2007 תשס"ז מועד ב
קיץ 2007 תשס"ז ב מיוחד
מועד מיוחד חצב ברק (אוגוסט) 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007
חורף תשס"ח 2008
מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008
קיץ 2008 תשס"ח מועד א
קיץ 2008 תשס"ח מועד ב
מועד חצב ברק (אוגוסט) תשס"ח 2008
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008
חורף תשס"ט 2009
מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד א
קיץ תשס"ט 2009, מועד ב
מועד חצב ברק, (אוגוסט) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (אוקטובר) תשס"ט 2009
חורף תש"ע 2010
מועד מיוחד (פברואר) תש"ע 2010
קיץ תש"ע 2010 , מועד א
קיץ תש"ע 2010 , מועד ב
קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז
מועד חצב ברק, קיץ תש"ע 2010
מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010
חורף תשע"א 2011
מועד מיוחד(פברואר) תשע"א 2011
קיץ תשע"א 2011, מועד א
קיץ תשע"א 2011, מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) תשע"ב 2011
חורף תשע"ב 2012
מועד מיוחד(פברואר) תשע"ב 2012
קיץ תשע"ב 2012, מועד א
קיץ תשע"ב 2012, מועד ב
מועד מיוחד(נובמבר) תשע"ג 2012
פתרון שאלון 003, חורף תשע"ג 2013
פתרון שאלון 003 חורף תשע"ד 2014
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 004 - 4 יח"ל
מועד מיוחד (דצמבר) 2005 תשס"ו
מועד מיוחד (מארס) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד (יולי) 2006 תשס"ו
קיץ 2006 תשס"ו מועד א
קיץ 2006 תשס"ו מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז
חורף 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (מארס) 2007 תשס"ז
קיץ 2007 תשס"ז מועד א
קיץ 2007 תשס"ז מועד ב
מועד מיוחד (יולי) 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007
חורף תשס"ח 2008
מועד מיוחד (פברואר) תשס"ח 2008
מועד מיוחד (יולי) תשס"ח 2008
קיץ 2008 תשס"ח מועד א
קיץ 2008 תשס"ח מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2008
חורף תשס"ט 2009
מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד א
מועד מיוחד (יולי) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2009
חורף תש"ע 2010
מועד מיוחד (מרץ) תש"ע 2010
קיץ תש"ע 2010 , מועד א
קיץ תש"ע 2010 , מועד ב
קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז
מועד מיוחד (יולי) תש"ע 2010
מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010
חורף תשע"א 2011
מועד מיוחד (מרץ) תשע"א 2011
קיץ תשע"א 2011, מועד א
קיץ תשע"א 2011, מועד ב
מועד מיוחד (יולי) תשע"א 2011
מועד מיוחד (נובמבר) תשע"א 2011
חורף תשע"ב 2012
מועד מיוחד (מרץ) 2012 תשע"ב
קיץ תשע"ב 2012, מועד א
קיץ תשע"ב 2012, מועד ב
מועד מיוחד (יולי) 2012 תשע"ב
פתרון שאלון 004 חורף תשע"ג 2013
פתרון שאלון 004 קיץ תשע"ג 2013, מועד א
פתרון שאלון 004 קיץ תשע"ג 2013, מועד ב
פתרון שאלון 004 חורף תשע"ד 2014
פתרונות לבגרות במתמטיקה - שאלון 005 - 4 ו-5 יח"ל
מועד מיוחד (דצמבר) 2005 תשס"ו
מועד מיוחד (מארס) 2006 תשס"ו
קיץ 2006 תשס"ו מועד א
קיץ 2006 תשס"ו מועד ב
מועד מיוחד (אוקטובר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד ב 2 (נובמבר) 2006 תשס"ו
מועד מיוחד (נובמבר) 2006 תשס"ז
חורף 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (מארס) 2007 תשס"ז
קיץ 2007 תשס"ז מועד א
קיץ 2007 תשס"ז מועד ב
קיץ 2007 תשס"ז מועד ב מועד מיוחד
מועד מיוחד (יולי) 2007 תשס"ז
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ח 2007
חורף תשס"ח 2008
מועד מיוחד (מרץ) תשס"ח 2008
קיץ 2008 תשס"ח מועד א
קיץ 2008 תשס"ח מועד ב
מועד מיוחד (יולי) תשס"ח 2008
מועד מיוחד (דצמבר) תשס"ט 2008
חורף תשס"ט 2009
מועד חורף מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
מועד מיוחד (מרץ) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד א
מועד מיוחד (יולי) תשס"ט 2009
קיץ תשס"ט 2009, מועד ב
מועד מיוחד (נובמבר) תשס"ט 2009
חורף תש"ע 2010
מועד מיוחד (מרץ) תש"ע 2010
קיץ תש"ע 2010 , מועד א
קיץ תש"ע 2010 , מועד ב
קיץ תש"ע 2010, שאלון גנוז
מועד מיוחד (יולי) תש"ע 2010
מועד מיוחד (נובמבר) תש"ע 2010
חורף תשע"א 2011
מועד מיוחד (מרץ) תשע"א 2011
קיץ תשע"א 2011, מועד א
קיץ תשע"א 2011, מועד ב
מועד מיוחד (יולי) תשע"א 2011
מועד מיוחד (נובמבר) תשע"א 2011
חורף תשע"ב 2012
מועד מיוחד (מרץ) 2012 תשע"ב
קיץ תשע"ב 2012, מועד א
קיץ תשע"ב 2012, מועד ב
מועד מיוחד (יולי) 2012 תשע"ב
פתרון שאלון 005 חורף תשע"ג 2013
פתרון שאלון 005 קיץ תשע"ג 2013, מועד א
פתרון שאלון 005 קיץ תשע"ג 2013, מועד ב
פתרון שאלון 005 חורף תשע"ד 2014

        
                                                                                            
        


קישורים - הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה
רשימת ספרי לימוד מאושרים לשנת תשע"ג/ אגף ספרי לימוד באתר משרד החינוך
אתר ועדת המקצוע - מתמטיקה
בחינות הבגרות בשנים קודמות משנת תשס"ט ואילך/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
מאגר לשאלון 801 החל ממועד קיץ תשע"ב/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
מאגר לשאלון 802 החל ממועד קיץ תשע"ג/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
מידע על בחינות הבגרות ונוסחאונים לתלמידי 3, 4 ו-5 יח"ל/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
שאלות סיכום ופתרונות לנושאים מרכזיים מתכנית הלימודים של חטיבת הביניים/ אתר מפמ"ר מתמטיקה
תכניות ההוראה במתמטיקה ודפי נוסחאות לבחינת הבגרות / אתר המפמ"ר למתמטיקה
צעד צעד לקראת בגרות: גאומטריה אנליטית - משוואת הקו הישר. חוברת ללימוד עצמי עם פתרונות מלאים/ אורטל בן שטרית, טובה אהרן
צעד צעד לקראת בגרות: משוב למשתמש
טיוטת התכנית החדשה ל- 3 יח"ל (המסלול היישומי)/ משרד החינוך
שיעורי וידאו עם פתרון מפורט ומלא של תרגילים/gool
אתר yourway - דפי נוסחאות, כללים חומרי עזר ותרגול לקראת בחינת הבגרות
אתר המתמטיקה של תיכון הראל, מבשרת ציון
בגרות במתמטיקה - סיכומים, קבצי עזר וטיפים מתמטיים לפי נושאים
דוגמאות בחינות של מורים למתמטיקה/ תיכון אהל שם, רמת גן
דף נוסחאות בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי/אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
דף נוסחאות בלוגריתמים/אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
דף נוסחאות בסדרות/אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
דפי נוסחאות בווקטורים ובהנדסה אנליטית/אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
דפי נוסחאות המקיפים בטריגונומטריה+חוברת הדרכה לפתרון משוואות טריגונומטריות /אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
דפי סיכום ונוסחאות: נוסחאות הכפל המקוצר+טכניקות אלגבריות/אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
דפי תרגילים, סיכומים ודוגמאות מבחנים/ לומדים מתמטיקה באורט ביאליק
חוברות חושבים בגרות במתמטיקה - משוואות/ מכון ברנקו וייס
כתב העת המתמטי "אלף אפס"/ אתר מכללה ירושלים
כתב העת המתמטי "אתגר" (מכון ויצמן+הטכניון), גליונות למתמטיקה/ אתר האיגוד הישראלי למתמטיקה
כתב העת המתמטי "מספר חזק" 2000/ מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
כתב העת המתמטי "על"ה" במרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
מבחני מתכונת, דפי עבודה וחומרי לימוד לכל השכבות/ מחלקת מתמטיקה באורט הנרי רונסון, אשקלון
מבחנים, חומרי העשרה ועוד במדור מתמטיקה בבי"ס בית החינוך ע"ש ברל כצנלסון, כפר סבא
מדור מתמטיקה בתיכון מור מטרווסט, רעננה
מדור מתמטיקה/ מח"ט רעות מחנה נתן ברשת עמלנט
מדור מתמטיקה/ תיכון בליך, רמת גן
מלומד קורסי הכנה בווידאו לבגרות במתמטיקה - מלומד
מתמטיקה באמ"ץ - 3 יח"ל: פתרונות מלאים למאגר השאלות, חוברות לימוד ודפי עבודה/ האתר של יוסי דהן
מתמטיקה בתיכון עירוני ג' ע"ש זלמן ארן בחיפה
סיכומים, דפי עבודה, נוסחאות ותרגולים לבגרות במתמטיקה/ בי"ס על יסודי משגב
קבצי עזר, סיכומים ומצגות מתמטיות/ אתר המתמטיקה של זמיר בן מנשה
תיכון מקיף למדעים ולאמנויות ע"ש יגאל אלון, רמת השרון (שכבה י"א)
תיכון מקיף למדעים ולאמנויות ע"ש יגאל אלון, רמת השרון (שכבה י"ב)
תיכון מקיף למדעים ולאמנויות ע"ש יגאל אלון, רמת השרון (שכבה י)
תרשים זרימה - טריגונומטריה במישור, משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים/ ענבל דוד
קישורים - התמקדות בגאומטריה
משפטים בגאומטריה לבחינת הבגרות במתמטיקה - הדגמה ויזואלית
מילון מונחים בגאומטריה/ האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים במשרד החינוך
נייר עמדה בעקבות יום הגאומטריה שהתקיים באוניברסיטת חיפה/ מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
ניצה שיאון: תכנון והספק בהוראת גיאומטריה / משרד החינוך
אספקטים קוגניטיביים בהוראה ובלמידה של גיאומטריה - חלק א'/ רנה הרשקוביץ, גליון על"ה 9 במרכז המורים הארצי למתמטיקה
אספקטים קוגניטיביים בהוראה ובלמידה של גיאומטריה - חלק ב'/רנה הרשקוביץ, גליון על"ה 10 במרכז המורים הארצי למתמטיקה
המטרות של הוראת הגאומטריה/ סדנת מתמטיקה - עמל כפר יונה
המצ"ב מזווית אחרת - מצבי הוראה בעייתיים בגאומטריה/ הגר גל - מס"ע, פורטל תוכן בהוראת והכשרת מורים
חומרי למידה למודולות ההתמקצעות: גיאומטריה - מודולה לצוותים בית-ספריים/ / מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
משפחת המרובעים: דפים לתלמידים/ סדנת מתמטיקה - עמל כפר יונה
משפחת המרובעים: למורה/ סדנת מתמטיקה - עמל כפר יונה
פיתוח חשיבה גיאומטרית על-ידי פעילויות המתחילות במשחק/ תרגום של ד"ר מיכל סוקניק למאמר של Pierre M. van Hiele/ מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
ריבוי פתרונות לבעיה בגאומטריה והכללת הבעיה/רוזה לייקין, ענת לבב-ויינברג ואינה ולטמן - כתב העת המתמטי על"ה, / מרכז ארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי
שלבים בהוראת הגיאומטריה/ שלמה יונה, סדנת מתמטיקה - עמל כפר יונה
תרומת הלומדות בלימוד גיאומטריה – שימוש סלקטיבי על פי רמת הלומד/ אירנה גורביץ , דבורה גורב , מריטה ברבש - מס"ע, פורטל תוכן בהוראת והכשרת מורים
The van Hiele Levels of Geometric Understanding/Mason Marguerite,ebookbrowse
Van Hiele model of learn geometry/ Wikipedia
גרשון רוזן: הגיאומטריה של ה"מגן דוד" / בית חינוך גליל מערבי (באתר מכון ויצמן)
דפי סיכום ונוסחאות: המעגל וחוברת המשפטים בגיאומטריה/אתר המגמה המדעית-הנדסית בתיכון למדעים ולטכנולוגיה – אורט חולון
ידע מילולי אודות צורות גאומטריות לפני לימוד גאומטריה פורמלית/ מאת: ד"ר וג'יה דאהר ואבתאסם עבדאלח'אלק, כתב העת מספר חזק 2000 - מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
מיפוי חזותי למשפחות המשולשים והמרובעים בעזרת דיאגרמות וון/ מאת: ד"ר אברהם תורגמן - כתב העת מספר חזק 2000 - מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי
מערך לימוד מרחוק של משפט פיתגורס/עומר ויסבלום מתיכון בליך ברמת גן
שאלת החקר : למה צריך ללמד גיאומטריה ? עבודה בקורס: טיפול ואבחון בקשיים במתמטיקה/ אוזן אסתר, ד"ר יצחק קורן, מכללת קיי התשס"ח
צרו קשר
עפר ילין
הערות והארות יתקבלו בברכה לכתובת:  yellino@netvision.net.il


 

 

 

 

Page Views
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון