"הגיגי פרשה והלכה" - שאלות ותשובות בפרשת השבוע ובהלכה - הרב מרדכי אפרתי


 


שאלות ותשובות בפרשת השבוע ובהלכה
"הגיגי הלכה ופרשה" ומפעלים תורניים בגבעת שמואל
מרדכי אפרתי
, רב ביהכנ"ס "רינת ישראל" 


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבעתוכן המדור
מבוא
פרשות השבוע בחומש בראשית - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע:בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי
פרשות השבוע בחומש שמות - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי
פרשות השבוע בחומש ויקרא - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי
פרשות השבוע בחומש במדבר - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי
פרשות השבוע בחומש דברים - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה
שאלות ותשובות לחגי ומועדי ישראל, בהלכה, בהלכות השבת והתפילה
שאלות ותשובות בהלכות ימי בין המצרים
בית מדרש בוקר, גבעת שמואל
ביהכנ"ס "רינת ישראל" בגבעת שמואל
כולל יום השישי בגבעת שמואל - מידע, סרטונים ותמונות
צור קשר
מבוא

 

מדור זה כולל את דפי "הגיגי הפרשה" וכן את דפי "הגיגי פרשה והלכה" שזכיתי
להוציא זה למעלה מעשר שנים.

כולנו לומדים מה אומר רש"י על הפסוק והמילה, אבל לא תמיד לומדים מנין
הבין רש"י ומנין הגיע לפירושו: האם מייתור של אות או מילה, מסתירה בין
הפסוקים, מפסוק המוזכר במקום אחר, מלימוד ע"י אחד משלוש עשרה מידות
שהתורה נלמדת בהן, ועוד.

הפורמט הראשון של "הגיגי פרשה" (עד תשע"א) עוסק בהיגדים מדברי רש"י
בצד אחד של הדף, ובדף השני נמצאים המקורות והדרכים אשר רש"י נעזר
בהם כדי להגיע לפירושו.
על הקורא להתאים את ההיגד הנכון של רש"י למקור הנכון ממנו הוא נלמד.

הפורמט החדש הנקרא "הגיגי פרשה והלכה" החל משנת תשע"ב, עוסק בשאלות
ממוקדות בפרשת השבוע והתשובות של הפרשנים השונים על שאלות אלו
,
דבר המקנה להורה או למורה את האפשרות להעביר שיחה, שיעור או
תורה על שולחן השבת, בצורת שאלה ותשובה ולערוך דיון בתשובות השונות.

בנוסף לכל האמור, דפי "הגיגי פרשה והלכה" עוסקים גם בהלכות אקטואליות,
הלכות שבת בעיון, הלכות תפילה ועוד. גם כאן בצורת הלכה ממוקדת
ומקורותיה, סיבותיה ושורשיה, דבר המאפשר לימדו הלכה בצורה
אינטראקטיבית ומעניינת.

מעבר לעלונים אלו, זכיתי לחבר חוברות של תקציר שאלות ותשובות
בהלכות החגים
: פסח וליל הסדר, סוכות, ראש השנה, יום הכיפורים,
פורים, חנוכה ועוד. גם החוברות עוסקות בשאלה ממוקדת ותשובה
עניינית בצידה, דבר המקל מאד במציאת פסק הלכה לשאלות
רלוונטיות ביותר.

כל אלו מתקיימים בנוסף לפעילויות התורניות בגבעת שמואל של
חוג תהילים לילדים "תפארת אריאל" ושל בית מדרש בוקר.

גולת הכותרת של שירותי הדת הניתנים במדור היא חוברת
"זמני תפילות ושיעורי תורה" בגבעת שמואל (שתועלה בקרוב לאתר),

ובאמצעותה ניתן למצוא את כל זמני התפילות בכל בתי הכנסת,
את כל שיעורי התורה (למעלה מ-300 בשבוע) ואת כל ארגוני החסד
בגבעת שמואל, ואינפורמציה נוספת חשובה ביותר כגון:
היכן נמצא גוי של שבת בגבעת שמואל ומי יודע להקטין או להגדיל תפילין,
מה עושים במקרה של פטירה, לא עלינו ולמי פונים לכל הצרכים.
היכן משיגים כסא אליהו לברית, מי מלמד נערים לבר המצווה, רשימת
מדריכות כלות בגבעת שמואל ופוסקים בענייני טהרת המשפחה.

אשמח לקבל תגובות והארות על כל האמור והמוצג במדור.

מרדכי אפרתי, 0525-219169.

 

פרשות השבוע בחומש בראשית - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע:בראשית, נח, לך לך, וירא, חיי שרה, תולדות, ויצא, וישלח, וישב, מקץ, ויגש, ויחי
שאלות ותשובות בפרשת בראשית התשע"א
פרשת בראשית התשס"ט - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת בראשית התשס"ז
שאלות ותשובות בפרשת נח התשע"א - מנין שעיקר תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם הטובים ?
פרשת נח התשס"ט - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
שאלות ותשובות בפרשת לך לך - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
שאלות ותשובות בפרשת לך לך התשע"ב - מנין שאברהם ושרה עסקו בגיור ?
פרשת לך לך התש"ע
פרשת לך לך התשס"ט - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת לך לך התשס"ח
פרשת לך לך התשס"ז
פרשת וירא, התשע"ה - גם לוט הכניס אורחים ואם כן מה ההבדל בינו לבין הכנסת האורחים של אברהם?
שאלות ותשובות לפרשת וירא כולל הלכות בשר בחלב
פרשת וירא התשס"ט - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת וירא התשס"ח
שאלות ותשובות בפרשה חיי שרה, התשע"ג - למה האבות (יצחק, יעקב, משה) פגשו את נשותיהם דוקא ע"י באר ?
שאלות ותשובות בפרשת חיי שרה כולל הלכות ברכות הנהנין
פרשת חיי שרה התשע"א - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת חיי שרה התשס"ט
פרשת חיי שרה התשס"ב
פרשת חיי שרה התשס"א - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
שאלות ותשובות בפרשת תולדות התשע"ג - יעקב ועשו דרך הפריזמה של נזיד העדשים
פרשת תולדות התשע"ב
פרשת תולדות התשס"ב - הגיגי הלכה ופרשה והלכות השמעת קול בשבת
פרשת תולדות התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת ויצא התשע"ג - "ויחר אף יעקב ברחל" – האם כך צריך להתנהג עם אדם הנמצא בצרה ?
פרשת ויצא התש"ע - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת ויצא התשס"ט
פרשת ויצא התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת וישלח התשע"ג והלכות חנוכה - "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה" מדוע ?
שאלות ותשובות בפרשת וישלח התשע"א - הגיגי פרשה והלכה לפרשת וישלח כולל הלכות הוצאה וארבע רשויות בשבת
פרשת וישלח התשס"ח - הגיגי פרשה והלכה לפרשת וישלח כולל הלכות סעודות ותפילות שבת
פרשת וישלח התשס"ו - הגיגי פרשה והלכה לפרשת וישלח כולל הלכות חנוכה
פרשת וישלח התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת וישב התשס"ג - מדוע נענש יוסף? +הלכות החנוכה
שאלות ותשובות בפרשת וישב התשס"ג - הגיגי פרשת וישב וקצת מהלכות חג החנוכה
פרשת וישב התשס"ב - הגיגי פרשת וישב והלכות חג החנוכה
פרשת וישב התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת מקץ התשע"ב - מדוע פרעה לא קיבל את הפתרונות שהחרטומים נתנו לו על חלומותיו?
פרשת מקץ התשע"א - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת מקץ התשס"ט
פרשת מקץ התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת ויגש התשע"ג - "ויגש אליו יהודה" - "ויגש אליו יהודה" למה היה צריך לגשת אליו? הרי כבר היה עומד לידו
שאלות ותשובות בפרשת ויגש התשע"ב - "ויגש אליו יהודה" - מדוע יהודה ניגש והתקרב ליוסף ולא דיבר איתו מרחוק כמו כולם?
פרשת ויגש התשע"א
שאלות ותשובות בפרשת ויגש התשס"ט
פרשת ויגש התשס"א - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת ויחי התשע"ב - ויחי יעקב בארץ מצרים;מדוע משביע יעקב את יוסף שיקברהו בא"י ?
שאלות ותשובות בפרשת ויחי התש"ע - אקטואליה בהלכות שבת ורעיונות בפרשה לשולחן השבת
פרשת ויחי התשס"ט
פרשת ויחי התשס"ב
פרשת ויחי התשס"א
פרשות השבוע בחומש שמות - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: שמות, וארא, בא, בשלח, יתרו, משפטים, תרומה, תצוה, כי תשא, ויקהל, פקודי
שאלות ותשובות בפרשת שמות התשע"ג - שאלות ותשובות בפרשת שמות התשע"ג - מדוע היה משה כבד פה וכבד לשון ?
שאלות ותשובות בפרשת שמות התשע"ב - ותרא אותו כי טוב הוא
פרשת שמות - "השליכהו ארצה" - מה מסמל מופת המטה שהופך לנחש והנחש ההופך למטה ?
פרשת שמות התשס"ט - הגיגי הלכה ופרשה והלכות אמירה לגוי
פרשת שמות התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת וארא התשע"ג - מהו "קצר רוח" שבגללו לא שמעו בני ישראל לבשורת הגאולה ?
שאלות ותשובות בפרשת וארא התשע"ב - ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה
פרשת וארא התשע"א
פרשת וארא התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת בא - והיה הדם לכם לאות
פרשת בא התשע"א
פרשת בא התשס"ט
פרשת בא התשס"ז
פרשת בא התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת בשלח התשע"ג וחידון לשולחן שבת ט"ו בשבט
שאלות ותשובות בפרשת בשלח התשע"ב - "וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים" לשם מה התורה מספרת לנו מידע זה ?
פרשת בשלח התשס"ט
פרשת בשלח התשס"ג
פרשת בשלח התשס"ב
פרשת בשלח התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת יתרו התשע"ג - "לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה"
שאלות ותשובות בפרשת יתרו התשע"ב - האם יתרו בא לפני מתן תורה או לאחר מתן תורה ?
מאמר לפרשת יתרו - התשע"ב
פרשת יתרו התשע"א
פרשת יתרו התש"ע
פרשת יתרו התשס"ט
פרשת יתרו התשס"ג
פרשת יתרו התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת משפטים התשע"ג - "כי תקנה עבד עברי" + חידון הלכות לשולחן השבת
שאלות ותשובות בפרשת משפטים התשע"ב - מדוע נקרא השבת גם את פרשת "שקלים" ?
פרשת משפטים התשע"ב - מאמר לפרשת משפטים: בשר בשדה
פרשת משפטים התשס"ב - הגיגי פרשה והלכה והלכות סחיטה בשבת
פרשת משפטים התשס"א
שאלות ותשובות בפרשת תרומה התשע"ג - "בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו" +חידון לשולחן השבת
שאלות ותשובות בפרשת תרומה התשע"ב - "מיקשה תיעשה המנורה" – מדוע עשו את המנורה ממקשה אחת ולא ע"י יצירת כל קנה בנפרד ?
פרשת תרומה התשס"ב - הגיגי פרשה והלכה והלכות בעניןי תפילה ומנחה
פרשת תרומה התשס"א
פרשת תצוה התשע"א
פרשת כי תשא התשס"ב
פרשת ויקהל התשע"ב - פרשת ויקהל-פקודי, שבת פרה - מדוע דוקא בפרשתנו (ויקהל) נאמר שמשה הקהיל את העם לפני שדיבר איתם (ויקהל משה את ..בנ"י)?
שאלות ותשובות בפרשת ויקהל התשס"ג
פרשת ויקהל התשס"ב
פרשת ויקהל התשס"א
פרשת פקודי התשע"ד
שאלות ותשובות בפרשת פקודי התשס"ג
פרשת פקודי התשס"ב
פרשת פקודי התשס"א
פרשות השבוע בחומש ויקרא - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: ויקרא, צו, שמיני, תזריע, מצורע, אחרי מות, קדושים, אמור, בהר, בחוקותי
שאלות ותשובות בפרשת ויקרא התשס"ה
פרשת ויקרא התשס"א
פרשת צו התשס"ו
שאלות ותשובות בפרשת שמיני התשס"ו
פרשת שמיני התשס"ב - הגיגי הלכה ופרשה והלכות מנהגי ימי ספירת העמר
הגיגי פרשת תזריע-מצורע, יום העצמאות התשע"ג, וחידון הלכות לשולחן השבת
פרשת תזריע - הגיגי פרשה והלכה לפרשת תזריע כולל הלכות תפילת ערבית
פרשת מצורע התש"ע
פרשת אחרי מות התש"ע
פרשת קדושים התשס"ז
שאלות ותשובות בפרשת אמור התשע"ב - שאלות ותשובות בפרשת השבוע
פרשת אמור התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת אמור - שיפור האישיות ע"י ספירת העומר כולל הלכות בורר בשבת
פרשת אמור התשס"ז -הגיגי הלכה ופרשה לפרשת אמור כולל הלכות מים אחרונים וברכת המזון
שאלות ותשובות בפרשת אמור התשס"ז - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת אמור כולל הלכות בורר בשבת
פרשת אמור התשס"ו - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת אמור כולל הלכות קריאת שמע שעל המיטה
פרשת אמור התשס"ב
הגיגי פרשיות בהר בחוקותי התשע"ג - מדוע ברשימת השכר על המצוות בפרשת "בחוקותי" לא מוזכר עולם הבא ?
שאלות ותשובות בפרשת בהר התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת בהר כולל הלכות מלוה מלכה
פרשת בהר התש"ע - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת בהר כולל הלכות סחיטה בשבת
פרשת בחוקותי התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת בחוקותי כולל הלכות סחיטה בשבת
פרשות השבוע בחומש במדבר - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: במדבר, נשא, בהעלותך, שלח, קרח, חקת, בלק, פנחס, מטות, מסעי
פרשת במדבר התשע"ג - שאלות ותשובות על פרשת השבוע - "ויתיצבו בתחתית ההר"
פרשת במדבר התשס"ז - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת במדבר כולל הלכות עונג שבת
שאלות ותשובות בפרשת נשא התשס"א
פרשת בהעלותך התשע"ג - תובנות והגיגי פרשה והלכה
שאלות ותשובות בפרשת בהעלותך התשע"א - הגיגי הלגה ופרשה לפרשת בהעלותך כולל הלכות ברירה בפירות בשר ודגים בשבת
פרשת בהעלותך התשס"ז - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת בהעלותך כולל הלכות גוזז בשבת
פרשת בהעלותך התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת שלח לך התשע"ג +הלכות ציצית - מדוע המרגלים הוציאו דיבה רעה על הארץ?
שאלות ותשובות בפרשת שלח התשע"א - הגיגי פרשה והלכה לפרשת בשלח כולל הלכות מלבן בשבת
פרשת שלח התשס"ג
שאלות ותשובות לפרשת קרח התשע"ג - מה המיוחד ברעידת האדמה שבלעה את קורח ?
שאלות ותשובות בפרשת קרח התשע"ב - הגיגי פרשה והלכה לפרשת קרח, שאלות ותשובות אקטואליות בהלכות השבת
פרשת קרח התשס"ט - הגיגי פרשה והלכה לפרשת קרח כולל הלכות מטוס ואניה בשבת ובערב שבת
פרשת קרח התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת חקת התשע"ב- הגיגי פרשת חקת, אקטואליה בהלכות השבת ורעיונות על פרשת השבוע לשולחן השבת
פרשת חקת - הגיגי פרשה והלכה לפרשת חקת כולל הלכות תולעים
שאלות ותשובות בפרשת בלק התשע"ב - שאלות ותשובות בענייני הפרשה ושאלות ותשובות אקטואליות בהלכות השבת
פרשת בלק התשע"א - הגיגי פרשה והלכה לפרשת בלק כולל הלכות צובע בשבת
פרשת בלק התש"ע - הגיגי פרשה והלכה לפרשת בלק כולל הלכות פינוי אשפה בשבת
פרשת בלק התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת פנחס התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת פנחס כולל הלכות קורע בשבת
הגיגי הלכה ופרשה לפרשת "פנחס" - הדפס ולמד עם ילדיך
פרשת פנחס התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת פנחס כולל הלכות אמן וברכות
פרשת פנחס התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת מטות התשס"ח - הגיגי פרשה והלכה לפרשת מטות והלכות קושר בשבת
פרשת מטות התשס"ה - הגיגי פרשה והלכה לפרשת מטות כולל הלכות ברכות השחר
פרשת מטות התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת מסעי התשס"ז
פרשת מסעי התשס"ז - הגיגי פרשה והלכה לפרשת מסעי כולל הלכות ברכות הנהנין והגפן
פרשות השבוע בחומש דברים - הגיגי הלכה ופרשה, שאלות ותשובות על פרשת השבוע: דברים, ואתחנן, עקב, ראה, שופטים, כי תצא, כי תבא, נצבים, וילך, האזינו, וזאת הברכה
הגיגי פרשה והלכה לפרשת דברים, שבת חזון התשע"ג - אֵיכָה או אַיֶּכָּה
שאלות ותשובות בפרשת דברים התשס"ח - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת דברים כולל הלכות צידה
פרשת דברים התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת ואתחנן התשע"א - הגיגי פרשה והלכה לפרשת אתחנן כולל הלכות ריצה בשבת
פרשת ואתחנן התשס"ח
פרשת ואתחנן התשס"ז
פרשת ואתחנן התשס"ו - הגיגי פרשה והלכה לפרשת אתחנן כולל הלכות ברכות
שאלות ותשובות בפרשת עקב התשס"ט - הגיגי פרשה והלכה לפרשת עקב כולל הלכות שימוש בעצים בשבת
פרשת עקב התשס"ז
שאלות ותשובות בפרשת ראה התשס"ח - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת ראה כולל הלכות כתיבה בשבת
פרשת ראה התשס"ח - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת ראה כולל הלכות רחיצה בשבת
פרשת ראה התשס"ח - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת ראה כולל הלכות תפילות יום השבת
פרשת ראה התשס"ו - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת ראה כולל הלכות ברכה במקום האכילה
פרשת שופטים התשע"ג - מדוע נסמכה פרשת "שופטים" לפרשת "ראה"?
שאלות ותשובות בפרשת שופטים התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת שופטים כולל הלכות דיבור בשבת
פרשת שופטים התשס"ח - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת ראה כולל הלכות מוחק בשבת
פרשת שופטים התשס"ו - הגיגי פרשה והלכה לפרשת שופטים כולל הלכות ברכות
פרשת שופטים התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת כי תצא התשע"א - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת כי תצא כולל הלכות זורה בשבת
פרשת כי תצא התשע"ד
פרשת כי תצא התשס"ו - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת כי תצא כולל הלכות ברכות
פרשת כי תצא התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת כי תבוא התש"ע - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת כי תבוא כולל הלכות ראש השנה
פרשת כי תבוא התשס"ז
שאלות ותשובות בפרשת נצבים התשס"ח - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת נצבים כולל הלכות פרוזבול וטופס הפרוזבול
פרשת נצבים התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת וילך התשס"ז - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת וילך כולל הלכות ראש השנה
פרשת וילך התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת האזינו התש"ע - הגיגי הלכה ופרשה לפרשת האזינו כולל הלכות יום כיפור ועקרונות הלכות תשובה
פרשת האזינו התשס"ב
שאלות ותשובות בפרשת וזאת הברכה התשס"ב
שאלות ותשובות לחגי ומועדי ישראל, בהלכה, בהלכות השבת והתפילה
חגי תשרי
תקציר שאלות ותשובות אקטואליות בהלכות שופר, ראש השנה ויום הכיפורים (מהדורת שלישית ומורחבת, ערב ראש השנה התשע"ד)
הלכות ראש השנה
המשמעות והסמליות בקולות השופר
תקציר שאלות ותשובות אקטואליות בענין הסוכה וארבעת המינים (מהדורת שנייה ומורחבת, סוכות התשע"ד)
הלכות הושענא רבה ושמיני עצרת
חנוכה
תקציר שאלות ותשובות אקטואליות בעניין חג החנוכה - מעודכן לשנת תשע"ד
פורים
תקציר שאלות ותשובות אקטואליות בהלכות ימי הפורים התשע"ג
עיונים במגילת אסתר
הלכות פורים
פרשת זכור וחג הפורים
פסח וחודש ניסן
תשע"ב - שואלין ודורשין בהלכות הפסח – שאלות ותשובות לדיון בשולחן הסדר
ברכת האילנות בראש חודש ניסן ונוסח יהי רצון
על המותר והאסור בימי ספירת העומר - טבלה מקוצרת, התשע"ג
ל"ג בעומר
לשמוע את האור/ הרב מרדכי אפרתי באתר אוניברסיטת בר אילן
שבועות
תקציר ההבדלים על המותר והאסור בין שבת לבין יום טוב ולקט הלכות אקטואליות לחג השבועות התשע"ב
בית מדרש בוקר, גבעת שמואל
משתתפי בית מדרש בוקר בגבעת שמואל
תמונה 1
תמונה 2
תמונה 3
תמונה 4
תמונה 5
תמונה 6
תמונה 7
ביהכנ"ס "רינת ישראל" בגבעת שמואל
קישור לאתר ביהכנ"ס
נוהל עריכת שמחות בבית הכנסת לאורחים ומתפללים מזדמנים
זמני התפילות לימים הנוראים ולחגי תשרי תשע"ב
הנחיות בדבר הבאת ילדים קטנים לבית הכנסת
כולל יום השישי בגבעת שמואל - מידע, סרטונים ותמונות
התמונות צולמו במסגרת חגיגות עשרים שנה לכולל יום השישי בגבעת שמואל.
תמונה 1
תמונה 7
תמונה 8
תמונה 12
תמונה 15
תמונה 17
תמונה 18
תמונה 20
תמונה 21
תמונה 30
תמונה 31
תמונה 34
תמונה 37
תמונה 43
תמונה 47
צור קשר
הערות והארות יתקבלו בברכה לכתובת: efratis@neto.net.il


הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון