ספר שמות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

 

עיון, דפי עבודה ופעילויות לספר שמות

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

קישור לאינדקס מדורי מקרא ויהדות במת"ל
קישור למדור במת"ל
אתרים כלליים
בני ציון - עלונים לפרשת השבוע, פרד"ס התורה פשוט וברור
הגיגי הלכה ופרשה - עלונים לפרשת השבוע/ הרב מרדכי אפרתי
מידי שבת -עלון שבועי לפרשת השבוע/ מוסדות "מאורות נתן"
ספר באר יעקב על התורה והמועדים/ הרב יעקב יעקב
ספר חרוזי תורה/ הרב יצחק באואר
אוסף גדול של מאמרים ופרשנות על ספר שמות/אתר דעת
אתר ההדרכה בתנ"ך של חגי לב
אתר ידע ובקיאות בתנ"ך
אתר תל"י בגלים - מידע, חידות, אגדות ועוד לפי פרשה
בהשפעת התנ"ך - ספר מקוון/ זאב ברקן
בי"ס תדהר - ירושלים - דפי עבודה לגיה"ר ולחינוך המיוחד
ביאור פסוקי התורה על פי הפשט: אוצר מפרשי התנ"ך, שננתם ועוד
בראי התנ"ך - פרשת השבוע ממבטה של אהובה קליין: מאמרים, אמנות יהודית, שירי מקרא ופרוזה
הגיגי פרשה והלכה לפרשיות חומש שמות/ דתי on-line
הסברים בשפה פשוטה ופרשנות לפי פרשה/אתר בית חב"ד
הרצאות לפי פרשיות בספר שמות/להבין
השפעת התנ"ך על חיי היום יום בישראל/ זאב ברקן
מאמרים, הרצאות ושיעורים על פרשיות ספר שמות / ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
מדרש רבה מקוצר לפרשות בספר שמות/דעת
עיונים בפרקי מקרא לחומש שמות/ אתר תנ"ך-תושב"ע מחוז דרום
פעיליות, משחקים ועוד לפי פרשת השבוע/תל"י גלים
פרקים בתנ"ך - ספר שמות/ביאור פסוקי התורה על פי הפשט: אוצר מפרשי התנ"ך, שננתם ועוד
פרשות השבוע ספר שמות/גלים
שיעורים בוידאו על פרשות השבוע בספר שמות/אחינו
שיעורים לספר שמות/בית המדרש הוירטואלי
שיעורים לספר שמות/ערוץ בינינו
שיעורים מצולמים בנושאים שונים בספר שמות / ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
תורה סדורה - סיכומים, טבלאות ועיונים בפרשת השבוע/ הרב יאיר הס
דפי עבודה לבי"ס יסודי
הלכה יומית
4 כתות על שפת הים: לימוד פרשת בשלח-מינה ווינט
דף לימוד ועבודה פרשת בא-הרב זוהר קרמר
דף לימוד ועבודה פרשת וארא-הרב זוהר קרמר
דף לימוד ועבודה פרשת שמות-הרב זוהר קרמר
דף לימוד ועבודה פרשת תרומה-הרב זוהר קרמר
דפי לימוד ועבודה לספר שמות
דפי עבודה ולימוד: ה' נלחם בשבילנו-הרב יקהת רוזן
דפי עבודה ולימוד: המן - הרב יקהת רוזן
דפי עבודה ולימוד: המשכן - הרב יקהת רוזן
דפי עבודה ולימוד: חטא העגל-הרב יקהת רוזן
דפי עבודה ולימוד: כרטיסיות כלי משכן-הרב יקהת רוזן
דפי עבודה ולימוד: עשרת המכות-הרב יקהת רוזן
דפי עבודה ולימוד: תחילת המסע במצרים-הרב יקהת רוזן
דפי עבודה: שירת הים-הרב יקהת רוזן
חזרה למבחן פרקים א-ה-הרב יקהת רוזן
מדרשים לעשרת הדברות: דף לימוד-תמר חדד
מערך שיעור: המן-הרב יהקהת רוזן
סיפור יציאת מצרים טקסט ושאלות חלק 1-הרב חנניה מלכה
סיפור יציאת מצרים טקסט ושאלות חלק 2-הרב חנניה מלכה
סיפור יציאת מצרים טקסט ושאלות חלק 3-הרב חנניה מלכה
סיפור יציאת מצרים טקסט ושאלות חלק 4-הרב חנניה מלכה
סיפור יציאת מצרים טקסט ושאלות חלק 5-הרב חנניה מלכה
עבודה בנושא עשרת הדברות-תמר חדד
שאלות סיכום לפרשיות יתרו - פקודי-הרב עמירם אלבה
שאלות סיכום לפרשיות שמות - בשלח-הרב עמירם אלבה
תפזורת שעבוד מצרים-הרב יקהת רוזן
"ואהבת" לפרשת וארא התשע"ג/ מפעל ההלכה לילדי ישראל
"ואהבת" לפרשת שמות/ מפעל ההלכה לילדי ישראל
דפדוף בחומש ומציאת פרטים/תקשוב דרום
דפי עבודה לתלמידים לחומש שמות/ אתר ההדרכה בתנ"ך של חגי לב
וארא- מערך כיפי על סיפור יציאת מצרים/ שרית יוסף גרדוול
חפש בעלי חיים בפסוקים הבאים/תקשוב דרום
חפש מאכלים בפסוקים הבאים/תקשוב דרום
חפש תלונות, כלי נגינה ומספרים בפסוקים הבאים/תקשוב דרום
חפשו זמן בגדים וצמחים בפסוקים הבאים/תקשוב דרום
מיומנויות לומד מקרא/ אתר ההדרכה בתנ"ך של חגי לב
מערך שיעור לפרשת שמות: מדוע עונו בני ישראל במצרים?/ שרית יוסף גרדוול
משימות ודפי עבודה לספר שמות/חטיבה א רוגוזין
סיפור קריעת ים סוף, על פי התנ"ך והמדרשים/אתר בית חב"ד
סרגלי זמן ולוחות זמנים במקרא/ אתר ההדרכה בתנ"ך של חגי לב
עבודה על פרק י"ד/בי"ס ברויאר חפץ חיים
עבודה על פרק יב - החודש הזה/אלי ששון מכללת שאנן בנים
פרשת בשלח: קריעת ים סוף/אתר בית חב"ד
שער לחוברת סיכום/תקשוב דרום
תרשימים, תמונות וסרגלי זמן במקרא/ אתר ההדרכה בתנ"ך של חגי לב
המשכן וכליו
3 כרטיסיות כלי המשכן/הרב יקהת רוזן
ארון העדות - תמונות להמחשת נושאים לימודיים/הרב שי קואנץ באתר דף יומי
אשר על המשכן-תוכניות ממוחשבות של המשכן וכליו ובגדי הכהונה/תורה
בין משכן למקדש-/ עיון לפרשת ויקהל -פקודי/נתי כבודי
הארון ובדיו וכפורת הכרובים/הרב אלחנן סמט בישיבת הר עציון
המשכן וכליו-מצגת/דבורי מלוב , אור חנה באתר ידע ובקיאות בתנ``ך
המשכן וכליו/במעלה הרשת
המשכן וכליו/טוביה מוצרי המקדש
המשכן וכליו/שושנה בורדוביץ באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
המשכן וכליו/תקשוב דרום
המשכן כלים ומאפיינים/אתר בית המקדש
המשכן/ויקיפדיה
חוברת עבודה גדולה על המשכן וכליו/הרב יקהת רוזן:
חומרי היסוד של המשכן וכליו-הרב חנוך בן פזי/ערוץ מאיר
כל מה שרצית לדעת על המשכן, בית המקדש והקורבנות/אתר מאור החסידות
כלי המשכן/אולפנית אורט אמונה טבריה
מאגר מאמרים על המשכן וכליו/מט"ח
מצגת המשכן וכליו/schooly2
סרט וירטואלי תלת מימד במשכן/אתר בית המקדש
סרטון: המשכן וכליו/יוטיוב
סרטון: כלי הקודש במשכן ובמקדש/יוטיוב
עוד על המשכן במדור ויקרא
שרטוטי המשכן וכליו/אתר דעת
תפזורת כלי בית המקדש ופתרונה/עוזי קייש
חטא העגל
אהרון וחטא העגל בפירוש רש"י/דר' לאה מזור
אוסף מאמרים בנושא חטא העגל/אתר ניווט בתנ"ך
דף לימוד: חטא העגל-על הכשלון-הלל ישראל/מדרשת
דף לימוד: עגל הזהב האם ניתן לשקם ברית-קולות בנגב/מדרשת
דף עבודה על חטא העגל - פרק לב/הרב יקהת רוזן
דף עבודה: חטא העגל/דעת
דף עבודה: חטא העגל/תקשוב דרום
האם היה חטא במעשה העגל-פרופ' יאיר זקוביץ/מט"ח
חטא העגל והסליחה-מקורות מידע/עצת אחיתופל מקראנט
חטא העגל וחטא המרגלים-הרב דוד דב לבנון/ישיבת בית אל
חטא העגל/ אביטל שמחוני באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
חטא העגל/אמי"ת מודיעין
חטא העגל/בית מדרש וירטואלי עציון
חטא העגל/גליונות נחמה
חטא העגל/ויקיפדיה
חטא העגל/מכללת הרצוג
חטא העגל/מרכז ישיבות בני עקיבא
עגל הזהב ופלחן העגלים-גליה סמו/מט"ח
על חטא העגל/דף מפמ"ר משרד החינוך
פרק בהיסטוריה: כך נוצר עגל הזהב/ניסן מינדל באתר בית חב"ד
פרשת כי תשא חטא העגל-יואב פלדמן/ישיבת ברכת משה
שיעור וידאו: חטא העגל-הרב חיים אביהו שוורץ/ישיבת בית אל
שיעור לצפייה - חטא העגל /הרב ירחמיאל קראם באתר קול הלשון
שתי ראיות בחטא העגל-הרב דוד דב לבנון/ישיבת בית אל
יציאת מצרים
דוגמאות לחוסר התאמה לקורות מצרים לסיפור התנכ"י/התנ"ך וארכיאולוגיה של העולם העתיק
הוכחות לסיפור יציאת מצרים. youtube
המצווה הגדת סיפור יציאת מצרים-הרב אליעזר מלמד/ישיבת בית אל
הפיתרון המוצע לחוסר ההתאמה ע"פ ישטת דר' עמנואל וליקובסקי/התנ"ך וארכיאולוגיה של העולם העתיק
זכר ליציאת מצרים-הרב אלקנה שרלו/מגשימים יחד בנתיבות
יציאת מצרים בראי הארכיאולוגיה/רשימות מן התיבה הלבנה
יציאת מצרים-אייל שיפמן/מט"ח
יציאת מצרים-אתי אנקרי/שירונט
יציאת מצרים-שמואל ייבין/מט"ח
יציאת מצרים/ויקיפדיה
כל השיעורים על יציאת מצרים/ישיבת בית אל
מאגר סרטונים על סיפור יציאת מצרים/יוטיוב
מאמרים בתגית: יציאת מצרים/הידען
מאמרים על ערכים הקשורים ביציאת מצרים/מט"ח
משך שהיית בני ישראל במצרים-בגישת שד"ל-עו"ד יוסי ברכיה/דף שבועי אונ' בר אילן
סיפור בקיעת הים (פרק י"ד) /אלחנן סמט באתר דעת
סיפור יציאת מצרים ב-5 דקות/בית חב"ד
סיפור יציאת מצרים בקריאה ספרותית - ד"ר יעל ציגלר/החוג לתנ"ך,אתר הסיכומים של מכללת הרצוג
סיפור יציאת מצרים עם טקסט ושאלות 1 /הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
סיפור יציאת מצרים עם טקסט ושאלות 2/הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
סיפור יציאת מצרים עם טקסט ושאלות 3/הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
סיפור יציאת מצרים עם טקסט ושאלות 4/הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
סיפור יציאת מצרים עם טקסט ושאלות 5/הרב חנניה מלכה באתר הלכה יומית
סיפור יציאת מצרים/ויקיפדיה
סרטון: יציאת מצרים בראי הארכיאולוגיה/הידברות
פענוח יציאת מצרים/ויקיפדיה
קלוז סיפור יציאת מצרים בלי מח/עדי א במתי"א חולון-אזור
קליפ יציאת מצרים/צופר משת"פ
תאריכים חשובים המוזכרים ביציאת מצרים/ הלה, בית ספר תורני לבנות "רננות" באר שבע
מבחנים וחזרה
דף חזרה למבחן פרקים פרקים א-ה /הרב יקהת רוזן
דפי חזרה ומבחנים לספר שמות-אלנתן רבי/מכון תורני ברקאי
הכנה לקראת מבחן ספר שמות/פסגות
חזרה למבחן: שמות ב-ד/תקשוב דרום
מבדק בתורה: עשר המכות-רונית קוריאל/תקשוב דרום
מבחן ברמה ב-עדי/תקשוב דרום
מבחן בתורה בשלח/תקשוב דרום
מבחן בתורה ספר שמות פרקים א'- ה'. עם ספר פתוח לכיתה ג - rpd בפורום מורים בתפוז
מבחן בתנ"ך פרק ב-עדי/תקשוב דרום
מבחן כי תישא-פסיה/תקשוב דרום
מבחן לחטיבת ביניים: שמות א 1/מבחנים
מבחן לחטיבת ביניים: שמות א 2/מבחנים
מבחן מקוון לשמות פרקים א-ב/בי"ס וילקומיץ ראש פינה
מבחן שמוח 3 טור ב-עדי/תקשוב דרום
מבחן שמות יב-טו/תקשוב דרום
מבחן שמות פרקים ג-ד-עדי/תקשוב דרום
מבחן: שמות א-ד/תקשוב דרום
מבחן: שמות יב-טו/תקשוב דרום
מבחן: שמות פרקים ג-ד/אורט
מבחן: שמות פרקים ג-ה-עמר אילן/דעת
מבחנים "אמריקאיים" מקוונים לפי פרשה וכללי/ישיבת בית-אל
מערך שיעור ודף חזרה למבחן: שמות פרק א-אורטל/מרפ"ד
פרק א - דף חזרה למבחן+מבחן/אורטל במרפ"ד הוירטואלי של ענת
שאלות בקיאות לספר שמות/תיכון דתי שפירא נתניה
שמות מבחן בפרשת בשלח/תקשוב דרום
משה רבנו כאדם וכמנהיג
אירועים בתולדות חייו של משה-הרב חיים סבתו/ישיבת מעלה אדומים
דף מקורות: משה רבנו כדגם מופתי/יוספה אנטלר
דף עבודה: משה רבנו/מלך כולם
דף עבודה: פרק ב תכונותיו של משה/דעת
הופעתו הראשונה של משה על הבמה- שמות ב' 22-1. דוגמא להוראת פרק בתנ"ך תוך חידוד המיומנות של ניתוח מילולי, סלקטיבי וממוקד למ"מ/הדס לאור אשור
ילדותו ובחירתו של משה-בני גזודהייט/מקראנט
לידת משה ותכונותיו של משה כמנהיג/דעת
מנהיגותו של משה-הרב מאיר שפיגלמן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
מצגת תכונותיו של משה רבנו - המנהיג/אתי אפרתי
משה רבנו ושלמה המלך-שני דפוסי מנהיגות אוטופית/דר' מור אלטשולר
משה רבנו כדגם מופתי למנהיגות מעצבת/אורט עיונים
משה רבנו כנביא וכמנהיג-הרב אברהם יצחק הלוי כלאב/ישיבת בית אל
משה רבנו שמו ומהותו/ישיבת בניין ציון
משימה מתוקשבת - יומן משה/בית ספר הממ"ד אהרן הרא"ה קרית-שמואל
עוד במדור משה רבנו במת"ל
על הענווה של משה רבנו/נופית מורשת
תעודת זהות משה רבנו/לימור קורס באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
סרטונים
אם למשה רבנו היה פייסבוק/יוטיוב
ארכיאולוגיה על יציאת מצרים 1/יוטיוב
ארכיאולוגיה על יציאת מצרים 2/יוטיוב
ארכיאולוגיה על מסעות בני ישראל במדבר/יוטיוב
ארכיאולוגיה על מעמד הר סיני/יוטיוב
הוכחה לסיפור יציאת מצרים/יוטיוב
הוכחות ליציאת מצרים ומעמד הר סיני/יוטיוב
המחשת יציאת מצרים/יוטיוב
יציאת מצרים מזוית מדעית/יוטיוב
יציאת מצרים (עם תפוחי אדמה)/יוטיוב
יציאת מצרים - הוכחות מהמדע /youtube
יציאת מצרים הוכחות מדעיות/יוטיוב
יציאת מצרים מצויר 1/יוטיוב
יציאת מצרים מצויר 2/יוטיוב
יציאת מצרים סולם יעקב/יוטיוב
יציאת מצרים צילום מהאויר/יוטיוב
יציאת מצרים-פינקלשטיין/יוטיוב
מאגר גדול סרטונים על יציאת מצרים/יוטיוב
ממצא ארכיאולוגי לקריעת ים סוף/יוטיוב
עשרת הדברות הסרט המלא חלק 1/יוטיוב
עשרת הדברות הסרט המלא חלק 2/יוטיוב
פענוח יציאת מצרים/יוטיוב
פענוח יציאת מצרים/יוטיוב
קליפ יציאת מצרים/יוטיוב
קריעת ים סוף בצילום לוויני/יוטיוב
קריעת ים סוף/יוטיוב
עשר המכות
עשר המכות/יקהת רוזן באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
10 המכות-מצגות/בי"ס "עמית" רעות
דף עבודה המכות במדרש/ישיבת אור תורה סטון לבנים באתר הלכה יומית
דפי משימה על מכות מצרים/בי"ס ברויאר חפץ חיים
דפי עבודה ותשבץ על עשר המכות/בי"ס גורדון חיפה
טבלה השוואתית וסיכום עשר מכות מצרים/ בלוג הפעלות לילדים, מבחנים ועוד, תפוז
טבלה לסיכום עשרת המכות/באתר ידע ובקיאות בתנ``ך
יחידת לימוד לנושא עשר המכות/דבורה, אהובה ואושרה בי"ס גואטמלה
לימוד עשר המכות בצורה חוויתית/צופים ברשת
למה מכות?-נפתלי נבנטל/בית חב"ד
מבדק על עשר המכות/מתי"א חולון-אזור
מכות מצרים/ויקישיבה
משחק מקוון לצעירים להכרת 10 המכות
סרט בנושא עשר המכות/בריינפופ
עבודה מקוונת על עשר המכות/.ilschool
עבודה מקוונת עשר המכות/בי"ס גורדון חיפה
עשר המכות ועשרת הדיברות-הרב יוסי שטרן/ישיבת עכו
עשר המכות-דודו ברק/שירונט
עשר המכות/ לימור קורס באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
עשר המכות/ynet
עשר המכות/אנציקלופדיה יהודית דעת
עשר המכות/אש התורה
עשר המכות: היבט תיאולוגי ואקולוגי-שמואל כהן/מקראנט
עשר מכות מצרים/הידברות
עשר מכות מצרים/ויקיפדיה
רבי יהודה היה נותן בהם סימנים: דצ"ך עד"ש באח"ב" על שום מה?/אריאלה יואב- נוה שרה הרצוג באתר ידע ובקיאות בתנ``ך
תפזורת 10 המכות/דבורה, אהובה ואושרה בי"ס גואטמלה
תרגיל במחשב לכיתה ז/ ישיבת אור תורה סטון לבנים באתר הלכה יומית
תשבץ 10 המכות/דבורה, אהובה ואושרה בי"ס גואטמלה
פרקים א-ה פרשת שמות
מבחן פרשת שמות/נעמה סט באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
גזירות פרעה-אלחנן סמט/דעת
דף עבודה פרק ג/ נעמה סט באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
דף פרשת שבוע שמות תש"ע-יהודה רוזנברג/דעת
דף פרשת שבוע שמות תשע"א-יהודה רוזנברג/דעת
דפי לימוד לפרשת שמות-יהודה רוזנברג/דעת
דפי עבודה לפרקים א-ה/בית ספר למדעי הסביבה שלב בית שמש
דפי עבודה פרשת שמות/עמית הולנדר מכללת שאנן בנים
דרישת משה מפרעה-הרב מנחם ליבטאג/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
וידעתם/וידעו המצרים כי אני ה'-הרב ברוך בן גיגי/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
כרטיסיות משימה שמות פרק א/מירב אש במתי"א חולון-אזור
לידתו הכפולה של משה-האב אלחנן סמט/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
מאגר מאמרים על פרשת שמות/מרכז ישיבות בני עקיבא
מאמרים בפרשת שמות/דף שבועי אונ' בר אילן
מבחן ספר שמות, פרקים א'-ד'/במתי"א חולון-אזור
מבחן שמות א-ה-בן חמו משה/דעת
מן הנעשה נלמד על תכונות/מירב אש במתי"א חולון-אזור
משה כי מן המים משיתיו-הרב דוד טי/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
סיכום פרשת שמות - גזירות פרעה/אלחנן סמט באתר דעת
סיפור השיעבוד וגזירות המתת הבנים-הרב אלחנן סמט/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
פרו וישרצו וירבו ויעצמו-הרב יעקב מדן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
פרשת שמות/גליונות נחמה
ראשית מעשיו של משה-הרב יעקב מדן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
רשימת היורדים מצרימה כמבוא-הרב יונתן גרוסמן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
שאלות ותשובות בפרשת שמות/הגיגי פרשה והלכה
שמות פרק א/תיקי במתי"א חולון-אזור
שעשועון לפרשת שמות/אתר אש התורה
פרק א שעבוד בנ"י
בני ישראל עבדים במצרים-חוברת עבודה/כותר
דף חזרה למבחן שמות א+מבחן-אורטל/מרפ"ד וירטואלי
דף מידע קצר/פורית אברמוב
דף עבודה פרק א/תיכון רוגוזין
דף עבודה שמות א-אפרת יהודית/דעת
דף עבודה שמות פרק א-אפרתי יהודית/דעת
דף עבודה שמות פרק א-שמחוביץ רועי/דעת
חזרה למבחן לשמות פרקים א-ב/aliya2
חזרה למבחן שמות פרקים א-ב/סנופי
כרטיסיות שמות פרק א-מירב אש/תקשוב דרום
לעיון בשמות פרק א/schooly
מבוא לספר שמות ופרק א-רוני מגידוב/מקראנט
מבחן שמות בקיאות א-ב-מיכאל וינשטיין/דעת
מבחר פרשנים לפרק א' /אולפנת סגולה ק. מוצקין
מיפוי וסיכום פרק א/אתר הסיכומים של T&S
מערך שיעור לפרק א/אורטל במרפ"ד הוירטאלי של ענת
מערך שיעור לפרשת שמות: מדוע עונו בני ישראל במצרים?/ שרית יוסף גרדוול
עבודה: איסור ישיבה במצרים-הורן הדר/דעת
עבודה: פרק א גזירת הבנים-פסיה/תקשוב דרום
עבודה: תחילת הגלות-בלום אראל/דעת
שיעור 1: הגזירות של המלך פרעה/תקשוב דרום
שיעור 2: גזירת הבנים/תקשוב דרום
שיעור 2: המשך הבעת דעה/תקשוב דרום
שמות א 1-7 ממשפחה לעם-למבירצקי אלון/דעת
שמות א-גזירות פרעה-ארליך צבי/דעת
שמות פרק א שאלות חזרה-לב חגי/דעת
שמות פרק א-עדי/תקשוב דרום
שמות פרק א/סיקינג
שמות פרק א/עמלנט
שמות פרק א: עבודת פרך-פסיה קלרמן/תקשוב דרום
פרק ב לידת משה
בוחן פרק ב-בן חמו משה/דעת
בינגו שמות פרק ב/תקשוב דרום
דף לימוד: האישה האחות הבת והילד/מדרשת
דף לימוד: לידת הגיבור-רועי כנען/מדרשת
דף מידע על משה/פורית אברמוב
דף עבודה ומבחן שמות פרקים א-ב-אילן עמר/דעת
דף עבודה לשמות פרק ב/סיסמא
חזרה למבחן בתנ"ך שמות פרק ב/תקשוב דרום
חזרה למבחן שמות פרקים א-ב/עליה 2
לידת האיש משה/מרכז יעקב הרצוג
לידת משה רבנו/שוונג
לידת משה-יחזקאל כהן/דף שבועי אונ' בר אילן
לידת משה/גליונות נחמה
לידת משה/חב"ד
לידתו של משה/בוסתן הפירות
מילים משה בתיבה/שירונט
משה במדיין-פסיה/תקשוב דרום
משה בתיבה/מקמ חיפה
משה יוצא אל אחיו-פסיה/תקשוב דרום
משה שמות פרק ב חוברת עבודה/כותר
סבא טוביה: משה בתיבה/יוטיוב
סיכום פרק ב/סטיפס
סיפור לידת משה והצלתו-דר' יאיר ברקאי/דף שבועי אונ' בר אילן
סרטון: ויגדל משה ויצא אל אחיו/יוטיוב
סרטון: משה בתיבה/יוטיוב
עבודה לפרק ב-בלום אראל/דעת
עיון בספר שמות פרק ב/schooly2
פרק ב-התפילה והצעקה של בני ישראל-פסיה/תקשוב דרום
שבלונה להכנת משה בתיבה/sundayschoolkids
שבלונה להכנת תיבה/toddler-activities-at-home
שבלונה להכנת תינוק/toddler-activities-at-home
שבלונות להכנת משה בתיבה/dltk-bible
שיעור 3: לידת משה/תקשוב דרום
שיעור 4: בתיה מוצאת את משה/תקשוב דרום
שיעור 5: משה גדל בארמון/תקשוב דרום
שיעור 6 ברמה נמוכה: משה בורח למדיין/תקשוב דרום
שיעור 6: משה בורח למדיין/תקשוב דרום
שיעור 7: משה פוגש את בנות יתרו/תקשוב דרום
שמות ב שאלות חזרה-לב חגי/דעת
שמות פרק ב 1-10-למביריצקי אלון/דעת
שמות פרק ב דף עבודה-קולטון אושרת/דעת
שמות פרק ב-למביריצקי אלון/דעת
שמות פרק ב-עדי א./תקשוב דרום
שמות פרק ב-רוני מגידוב/מקראנט
שמות פרק ב/עמלנט
שמות פרק ב/תקשוב דרום
שמות פרק ב: תחילת פעולתו של משה-למבריצקי/דעת
שמות פרקים א-ב-שקלנובסקי יהודה/דעת

פרקים ג-ה
אות התנין/בי"ס תדהר ירושלים
דגם ההקדשה/פורום מורים דעת
דף עבודה לפרק ג-ד-קולטן אפרת/דעת
דף עבודה שמות פרק ג לכיתה ג/site
חזרה למבחן פרקים ג-ו/אורט מודיעין
מבחן על פרשת שמות/תקשוב דרום
מבחן שמות פרקים ג-ה-עמר אילן/דעת
מערך שיעור לשמות ג/תקשוב דרום
מערך שיעור שמות פרק ג/סטרוג
משה ואהרון באים אל פרעה - לגזירה ולהדבקה/בי"ס תדהר ירושלים
סיכום פרקים ג-ה-אילן עמר/דעת
עבודה לפרק ג-בלום אראל/דעת
עבודה לפרק ד-בלום אראל/דעת
עבודה לפרק ה-בלום אראל/דעת
פרק ג: משה נשלח להוציא את בני ישראל-פסיה/תקשוב דרום
פרק ד: האותות-פסיה/תקשוב דרום
פרק ד: משה מסרב להיות מנהיג-פסיה/תקשוב דרום
פרק ד: פגישת משה ואהרון-פסיה/תקשוב דרום
פרק ה: משה ואהרון לפני פרעה-פסיה/תקשוב דרום
פרק ה: סדר אירועים לגזירה והדבקה/תקשוב דרום
שאלות הכנה למבחן בשמות פרקים ג-י/אורט
שיעור 10: פגישה ראשונה של משה ואהרון עם פרעה/תקשוב דרום
שיעור 8: משה והגדי/תקשוב דרום
שיעור 9: המשך שיחת ה' ומשה/תקשוב דרום
שיעור 9: משה והסנה/תקשוב דרום
שמות א-ח שתי רמות-פסיה קלרמו/תקשוב דרום
שמות ג דף עבודה-קולטון אושרית/דעת
שמות ג שאלות חזרה-לב חגי/דעת
שמות פרק ג מבחן עיון בפרשנים 2-תירם שמעיה/דעת
שמות פרק ג מבחן עיון בפרשנים-תירם שמעיה/דעת
שמות פרק ג-עמר אילן/דעת
שמות פרקים א-ד 2-אורית ומיטל/תקשוב דרום
שמות פרקים א-ד-עדי/תקשוב דרום
שמות פרקים ג-ד דף עבודה -קולטון אושרית/דעת
שמות פרקים ג-ד מעמד הסנה-ארליך צבי/דעת
שמות פרקים ג-ד-רוני מגידוב/מקראנט
שמות פרקים ג-ה מבחן-אילן עמר/דעת
פרקים ו-ט פרשת וארא
סיכום פרשת וארא/אלחנן סמט באתר דעת
הגיגי פרשה והלכה/מרדכי אפרתי
פרשת וארא: שלח את עמי ויעבדוני!/אתר בית חב"ד
בין שמעתי ואזכור-הרב יונתן גרוסמן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
מתחיל בגנות ומסיים בשבח ח"א-הרב יעקב מדן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
מתחיל בגנות ומסיים בשבח ח"ב-הרב יעקב מדן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
הקדשה שניה לגאולה שניה-הרב יונתן גרוסמן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
נאום ה' בראש הפרשה-הרב אלחנן סמט/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
גאולת ישראל-הרב מנחם ליבטאג/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
ההבטחה שקוימה וזו שלא קוימה-הרב אלחנן סמט/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
אותות ומכות-הרב מאיר שפיגלמן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
ואני אקשה את לב פרעה-הרב יעקב מדן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
קורות משה עד יציאת מצרים-הרב יעקב מדן/ארכיון בית מדרש וירטואלי עציון
שמות פרק ו: הבטחת ה' לגאולת ישראל-עמר/דעת
פרשת וארא/ויקיפדיה
מאמרים על פרשת וארא/פרשת השבוע
פרשת וארא/דעת
מאגר מאמרים פרשת וארא/מרכז ישיבות בני עקיבא
פרשת וארא/תורה
פרשת וארא/גליונות נחמה
מאמרים בפרשת וארא/דף שבועי אונ' בר אילן
וארא- מערך כיפי על סיפור יציאת מצרים/ שרית יוסף גרדוול
דפי עבודה
דף חזרה על קורבן הפסח (שמות יב)-לב חגי/דעת
דף עבודה שמות יב-קולטון אושרית/דעת
דף עבודה שמות יג/אורט
דפי עבודה שמות יג/vbm tora
חוברת עבודה לפרקים יג-יד/כותר
חודש ניסן הראשון (1)/תקשוב דרום
חודש ניסן הראשון/תקשוב דרום
מכת בכורות/תקשוב דרום
מכת החושך: השלמת פסוקים/תקשוב דרום
מצוות קידוש החודש/תקשוב דרום
עבודה לפרק י-בלום אראל/דעת
עבודה לפרק י-ברנע אילה/דעת
עבודה לפרק יא-בלום אראל/דעת
עבודה לפרק יב-בלום אראל/דעת
עבודה לפרק יג-בלום אראל/דעת
עבודה: חודש ניסן הראשון/תקשוב דרום
פסח דורות נוסח ארוך/תקשוב דרום
פסח דורות נוסח קצר/תקשוב דרום
פסח מצרים/תקשוב דרום
שיעור 16: מכת ארבה וחושך/תקשוב דרום
שיעור 17: בני ישראל מתכוננים לצאת ממצרים/תקשוב דרום
שיעור 18: מצות קידוש החודש/תקשוב דרום
שיעור 19: קורבן הפסח/תקשוב דרום
שיעור 20: יציאת מצרים ומכת בכורות/תקשוב דרום
שמות פרק יב-יחידת בקיאות-ארליך צבי/דעת
שמות פרק יג-יחידת בקיאות-ארליך צבי/דעת
שמות פרק יג/schooly
דפי עבודה
דף עבודה פרק יג/אורט
דף עבודה שמות יג-טז-קולטון אושרית/דעת
דף עבודה שמות יג-יד-חגי לב/דעת
דף עבודה שמות יז-קולטון אושרית/דעת
חוברת עבודה פרקים יג-יד/כותר
יציאת מצרים ולקיחת עצמות יוסף-פסיה/תקשוב דרום
מאגר גדול של דפי עבודה ומבחנים/דעת
מבחן שמות פרשת בשלח/תקשוב דרום
מי מרה/תקשוב דרום
מים מסלע בעיה/תקשוב דרום
מלחמת עמלק (שתי דרגות קושי)-פסיה/תקשוב דרום
מלחמת עמלק/תקשוב דרום
מן/תקשוב דרום
מסה ומריבה (שתי דרגות קושי)-פסיה/תקשוב דרום
מסלול יציאת בני ישראל ממצרים-פסיה/תקשוב דרום
נושאים ראשונים בחומש שמות/תקשוב דרום
סיכום פרשת בשלח-תמונות/תקשוב דרום
עבודה: שמות טו-בלום אראל/דעת
עבודה: שמות טז-בלום אראל/דעת
עבודה: שמות יג-בלום אראל/דעת
עבודה: שמות יד-צורן גלעד/דעת
עבודה: שמות יז-בלום אראל/דעת
עמוד ענן ועמוד אש/תקשוב דרום
פרעה רודף אחרי בני ישראל/תקשוב דרום
קישור לתמונות של שירת הים/תקשוב דרום
קלוז: מסה ומריבה-ורד/תקשוב דרום
קריעת ים סוף/תקשוב דרום
שיעור 21: עמוד ענן ועמוד האש במדבר/תקשוב דרום
שיעור 22: פרעה רודף אחרי בני ישראל/תקשוב דרום
שיעור 23: קריעת ים סוף/תקשוב דרום
שירת הים/תקשוב דרום
שמות יד-יז יחידת בקיאות-ארליך צבי/דעת
שמות יד: והמים להם חומה מימינם ומשמאלם-לב חגי/דעת
שמות פרק טז: קלוז/תקשוב דרום
שמות פרק יג/schooly
פרקים יט-כ פרשת יתרו
ברכי הנבואה-נריה גוטל/דעת
גרשום ואליעזר שיעור בהלכות חינוך ילדים-פרופ' אדריאן זיידרמן/אונ' בר אילן
הוכחות מעמד הר סיני/הידברות
ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה-פרופ' נתן אביעזר/אונ' בר אילן
ללכת בעקבות המנהיג-מנהיגות בפרשת יתרו/אמי"ת
מאגר מאמרים על עשרת הדיברות/מקראנט
מאגר מאמרים על עשרת הדיברות/תורה אתר הניווט בתנ"ך
מאמרים בפרשת יתרו/דף שבועי אונ' בר אילן
מאמרים על פרשת יתרו/אתר כיפה
מאמרים על פרשת יתרו/מרכז ישיבות בני עקיבא
מדוע לא העיר דמא בן נתינה את אביו?-דרק בועז שפיגל/אונ' בר אילן
מי היה יתרו ומה ניתן ללמוד ממעשיו?/הגאולה
מעלת השומע את דבר ה'-רפאל בר אשר חגבי/תורה
מעמד הר סיני לשעתו ולדורות-הרב אהרון כץ/דף שבועי אונ' בר אילן
מעמד הר סיני-דר' רוני מגידוב/מט"ח
מעמד הר סיני-לקט מקורות/דעת
מעמד הר סיני/ynet
מעמד הר סיני/ויקיפדיה
נשים במעמד הר סיני/קולך
סיפור גן עדן בהשוואה למעמד הר סיני ולמשכן-צבי ארליך/מקראנט
סרטון: מעמד הר סיני-רן אליקים/יוטיוב
עשרת הדברות/ לימור קורס באתר מקרא ויהדות מחוז דרום
עשרת הדיברות באספקלריית הדורות ובראי המשפט הישראלי-אליקים רובינשטיין/דעת
עשרת הדיברות/אורט
עשרת הדיברות/ויקיפדיה
פרק י"ט הוא אחד הפרקים החשובים בספר התנ"ך וזאת משלוש סיבות:/אתר התנ"ך של עמוס עוזר
פרשת יתרו/בית חב"ד
פרשת יתרו/גליונות נחמה
פרשת יתרו/ויקיפדיה
פרשת יתרו/ויקישיבה
פרשת יתרו/פרשת השבוע
שיעורי תורה לפרשת יתרו/ערוץ מאיר
שיעורים להאזנה בפרשת יתרו/בינינו
שיעורים על פרשת יתרו/ישיבת בית אל
שמות פרק י"ט (1) - אלי ששון במכללת שאנן בנים
שמות פרק י"ט (2) - אלי ששון במכללת שאנן בנים
שמות פרק י"ט (3) - אלי ששון במכללת שאנן בנים
דפי עבודה
אני מתמצא בחומש פרשת יתרו-פסיה/תקשוב דרום
דף לימוד: עשרת הדיברות-אלול/מדרשת
דף עבודה בנושא מעמד הר סיני/האתר של סיון רהב
דף עבודה לכיתה גף עשרת הדיברות/תורת חיים במאור פנים
דף עבודה פרשת יתרו-כהן ניסים/דעת
דף עבודה: מעמד הר סיני-מיטל/בי"ס ויקומיץ ראש פינה
דף עבודה: עשרת הדיברות-ענת ארנון/אהל שם
דף עבודה: עשרת הדיברות/Multimania
דפי עבודהף שמות יט-כ-מאירה נורדן/השרון
ההכנות למתן תורה-פסיה/תקשוב דרום
ההכנות למתן תורה/תקשוב דרום
הסר על עשרת הדיברות והפנייה לפעילות/עשרת הדיברות
הצעתו של יתרו/תקשוב דרום
השוואה בין עשרת הדברות בשמות כ וויקרא יט/סיסמא
חוברת עבודה על מתן תורה/כותר
מאגר גדול של דפי עבודה באתר דעת
מגיעים להר סיני-פסיה/תקשוב דרום
מגיעים להר סיני/תקשוב דרום
מה הקושי אותו מנסה רש"י לפתור?/אורט
מערך שיעור לשמות פרק יט/מרפ"ד וירטואלי
משה ויתרו/תקשוב דרום
משה עולה להר סיני (גרסת משפטים ארוכים)-פסיה/תקשוב דרום
משה עולה להר סיני (גרסת משפטים קצרים)-פסיה/תקשוב דרום
משימות על עשרת הדיברות לכיתה ג/בי"ס קישון חיפה
מתכוננים לקבלת התורה/תקשוב דרום
עצת יתרו-פסיה/תקשוב דרום
עשרת הדברות-מירב אלמוג/תקשוב דרום
עשרת הדברות-פסיה/תקשוב דרום
עשרת הדיברות והחוק המקראי/פורום מורים דעת
עשרת הדיברות-הדיבר שלי/דעת
פגישת יתרו ומשה-פסיה/תקשוב דרום
פעילות: עשרת הדיברות – עקרונות היסוד של החברה שלנו /בין הצלצולים
שמות פרק יט: מעמד הר סיני/linetpro
דפי עבודה
דף לימוד: בין משכן לעגל- על כלים וקבלת החלטות-אביטל אנגלברג/מדרשת
דף לימוד: הקשר בין עבודה זרה להשחתה מוסרית-המדרשה/מדרשת
דף לימוד: עבודה זרה בלוח העברי-גשר/מדרשת
דף לימוד: עגל הזהב האם ניתן לשקם ברית-קולות בנגב/מדרשת
דף לימוד: על הכשלון-הלל ישראל/מדרשת
דף לימוד: שבת שלפני החטא-יוסי צרויה/מדרשת
דף עבודה חטא העגל/דעת
דף עבודה חטא העגל/הלכה יומית
דף עבודה חטא העגל/תקשוב דרום
דפי עבודה לפרשת כי תישא/תקשוב דרום
דפי עבודה: חטא העגל (2)/תקשוב דרום
דפי עבודה: חטא העגל/תקשוב דרום
חטא העגל-לימוד נושאים נבחרים/מפמ"ר
לוחות הברית השניים/תקשוב דרום
מאגר גדול של דפי עבודה באתר דעת
מאגר דפי עבודה לכיתה ד על פרשת כי תשא-חגית ופסיה/תקשוב דרום
מבחן על פרשת כי תישא-פסיה/תקשוב דרום
משה יורד מהר סיני/תקשוב דרום
משה מטפל בחוטאים בחטא העגל/תקשוב דרום
משה מרגיע את ה'/תקשוב דרום
קלוז: משה יורד מהר סיני/תקשוב דרום
קלוז: תגובת משה לה'/תקשוב דרום
תגובת ה' למעשה העגל/תקשוב דרום
פרקים לה-מ ויקהל פקודי
איחוי השבר בין שמים וארץ-יעקב מאיר/הארץ
אלוקים שורה במשכן שבנה/בית חב"ד
בני ישראל מתגייסים לבניית המשכן/בית חב"ד
כסף מבחינת כיסופים-יעקב מאיר/הארץ
מאמרים בפרשת ויקהל/דף שבועי אונ' בר אילן
מאמרים בפרשת פקודי/דף שבועי אונ' בר אילן
מאמרים לפרשת ויקהל/מרכז ישיבות בני עקיבא
מאמרים לפרשת פקודי/מרכז ישיבות בני עקיבא
מאמרים על פרשת ויקהל/אתר כיפה
מאמרים על פרשת פקודי/אתר כיפה
פרשות ויקהל פקודי/בית חב"ד
פרשת ויקהל פקודי/הידברות
פרשת ויקהל-לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת/brinkster
פרשת ויקהל-נדיבות מתוך קשיחות/brinkster
פרשת ויקהל/ויקיפדיה
פרשת ויקהל/פרשת השבוע
פרשת פקודי - שקיפות ודיווח למנהיגות אמינה-מוטי לקסמן/תורה
פרשת פקודי/ויקיפדיה
פרשת פקודי/ויקישיבה
פרשת פקודי/פרשת השבוע
פרשת פקודי: דו"ח תקציב בניית המשכן/brinkster
פרשת פקודי: השפעת הבגד על אישיות האדם/הידברות
שיעורים לצפייה על פרשת ויקהל/בינינו
שיעורים לצפייה על פרשת פקודי/בינינו
שיעורים על פרשת ויקהל/ישיבת בית אל
שיעורים על פרשת פקודי/ישיבת בית אל
שירת הים
27 דפי צביעה על שירת הים/אתר פרחי שושנים
דפי עבודה שירת הים - פרק טו/הרב יקהת רוזן
האזנה לפיוט שירת הים
השוואה בין שמות י"ד לבין שמות ט"ו (שירת הים)/פורום תפוז
ים, ארץ ושמים: דרכה של שירת הים (שמות טו, א–יח)/רחל גוטנמכר במכללת אורות ישראל
מאגר שיעורים על שירת הים/ישיבת בית אל
מבחן שירת הים לכיתה ב/איל מימון האתר מבחנים
משימה: שירת הים/אורט אלון יקנעם
סרטון: שירת הים/יוטיוב
על שירת הים-דר' משולם מרגליות/דף שבועי אונ' בר אילן
שירת הים ושירת דבורה השוואה-חיים הבלין/דעת
שירת הים לגיה"ר ולחנ"מ/בי"ס תדהר ירושלים
שירת הים שמות טו/אורט
שירת הים-גליה סמו/מקראנט
שירת הים-רוני מגידוב/מקראנט
שירת הים/linetpro
שירת הים/schooly 2
שירת הים/אנציקלופדיה יהודית דעת
שירת הים/אתרנט
שירת הים/גליונות נחמה
שירת הים/ויקיפדיה
שירת הים/עירוני ג חיפה
שירת הים/פרשת השבוע חב"ד
שירת מרים-הנשים חוו את הגלות יותר מהגברים/בית חב"ד
שירת ניצחון של מי? ולמען מי?-מוטי לקסמן/תורה
תרגיל: שירת הים/פורום מורים דעת
תמונות להמחשת נושאים
הרב שי קואנץ בפורטל הדף היומי
ארון העדות
השוק והאליה
חלקי הבהמה
מזבח החיצון
מזבח הנחושת
תפזורות, חידונים ומשחקים

 

 


דברי תורה ותפזורת לפרשת שמות/קהילת יד יוסף
דברי תורה תפזורת ודפי צביעה לפרשת יתרו/קהילת יד יוסף
דפי עבודה עם חידונים לפרש וארא/קהילת יד יוסף
חידון על כל ספר שמות-רינה ריינר/דעת
חידון פרשת בשלח-רינה ריינר/דעת
חידון פרשת כי תשא-הורוביץ רחלי/דעת
חידון תחילת ספר שמות-רינה ריינר/דעת
טריוויה יציאת מצרים/ טריוויה קידס
משחק מסלול- מיציאת מצרים עד קבלת התורה במעמד הר סיני- הנחיות/שרית יוסף גרדוול
משחק מסלול- מיציאת מצרים עד קבלת התורה במעמד הר סיני- כרטיסיות/שרית יוסף גרדוול
משחק מסלול- מיציאת מצרים עד קבלת התורה במעמד הר סיני- לוח המשחק/שרית יוסף גרדוול
סטטיסטיקה בחומש "שמות" /EM91
פנינים לפרשה דפי צביעה לפרשת משפטים/קהילת יד יוסף
פנינים לפרשה ותמונות לפרשת תרומה/קהילת יד יוסף
שעשועונים עם תשובות לפי פרשת השבוע/אתר אש התורה
תפזורת שעבוד מצרים/הרב יקהת רוזן באתר הלכה יומית
תשבץ, א"ת ב"ש, ודפי צביעה לפרשת בשלח/קהילת יד יוסף
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון