מדרשים ואגדות חז"ל - מדרשי הלכה ומדרשי אגדה

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

 

 

מדרשי חז"ל - מדרשי הלכה ומדרשי אגדה

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
אתרים כלליים
אגדה ומדרש-מידע כללי
ביבליוגרפיה
דפי לימוד עם מדרשים
הזוהר
המדרש הגדול
חידונים
ילקוט שמעוני
מאמרים עיוניים
מדרש רבה (או רבות)
מדרש שוחר טוב
מדרש תנחומא
מדרשים - כללי
מדרשים הקשורים באמונה
מדרשים הקשורים לגשם
מדרשים הקשורים ליחסי בין אדם לחברו
מדרשים ואגדות בנושאים שונים
מדרשים ואגדות הקשורים לשבת
מדרשים ואגדות על חוני המעגל
מדרשים על אהרון הכהן, המשכן, בית המקדש והכהנים
מדרשים על אותיות א-ב
מדרשים על ארבעת המינים
מדרשים על בית שמאי ובית הלל
מדרשים על בן אדם והקב"ה
מדרשים על גרים
מדרשים על דוד המלך
מדרשים על הכנסת אורחים
מדרשים על חגי ישראל
מדרשים על חינוך וכיבוד הורים
מדרשים על ימות המשיח
מדרשים על מעשי חסד וגמילות חסדים
מדרשים על מצוות ועבירות
מדרשים על משה רבנו
מדרשים על ספר במדבר
מדרשים על ספר בראשית
מדרשים על ספר דברים
מדרשים על ספר ויקרא
מדרשים על ספר שמות
מדרשים על ספרים נוספים במקרא
מדרשים על עם ישראל, ארץ ישראל וירושלים
מדרשים על עצים
מדרשים על עשר המכות
מדרשים על רבי עקיבא
מדרשים על שלמה המלך
מדרשים על שמעון בר יוחאי
מדרשים על תורה, לימוד תורה ותפילה
מהו מדרש חז"ל
נקדימון בן גוריון
סדר עולם
ספר האגדה
ספרי מדרש נוספים
ספרי מוסר
עין יעקב - אוסף האגדות שבתלמוד
עלייה לרגל
פסיקתא (פסיקתא דרב כהנא)
פרקי דרבי אליעזר
פרשנים
שבעת המינים
תוכניות לימוד
תנורו של עכנאי
אתרים כלליים
אבות דרבי נתן/יהודה איזנברג באתר דעת
אגדות חז"ל - ניתוח ספרותי/אתר דעת
אגדות חז"ל/דתילי
אגדות לילדים - מנקדים והאזנה/ספר האגדה סנונית ואבי חי
אוסף גדול של מדרשים לפי ספרי תורה וחגי ישראל/ישיבת ההסדר "אורות שאול" פתח תקוה
אוסף גדול של מדרשים על ספרי התנ"ך/אתר דעת
אוסף ענק של אגדות חז"ל באתר דעת
אספקלריא - קובץ אנציקלופדי למחשבת היהדות/ שמואל אברהם אדלר
אתר דרכי לימוד מדרש
הפניות למדרשים ברשת/פשיטא
להוראת אגדות חז"ל/משרד החינוך
להוראת אגדות חז"ל/עמלנט
מאגר ספרות הקודש מנוקד
מאמרים על מדרשים ומחשבת ישראל/מט"ח
מבוא לספרות האגדה ולמחשבת חז"ל - ד"ר עמוס גאולה/החוג לספרות עברית‏,אתר הסיכומים של מכללת הרצוג
מבוא לספרות האגדה ולמחשבת חז"ל - הרב ד"ר אבי וולפיש/החוג לספרות עברית‏,אתר הסיכומים של מכללת הרצוג
מדרש/אנציקלופדיה דעת
מדרש/ויקיפדיה
מדרשי הלכה של חכמי המשנה והתלמוד/אתר ניווט בתנ"ך
מדרשים ואגדות חז"ל/אורות
מדרשת-בית מדרש ברשת
מערכי שיעור מדרשי חז"ל/הלל האוניברסיטה העברית
סיפורי חז"ל/מכון שיטים
סיפורים ואגדות מהעולם היהודי וסיפורי צדיקים - קישור למדור במת"ל
סיפורים מן התלמוד והמדרש/אתר בית חב"ד
ספר האגרה - אוצר אגדות חז"ל גרסת הרשת/סנונית ואבי חי
ספרות חז"ל/ויקיטקסט
ספרי מדרש ואגדה/דתיפיג'
קריאות מדרשיות/פשיטא
שיעורי וידאו באגדה/ישיבת הסדר פ"ת
שיעורי שמע במדרשי חז"ל לחמשת חומשי התורה/ ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
דפי יחסים - מתוך הפיקוח לימודי תושבע"פ למ"מ חט"ב/משרד החינוך
הורים וילדים דף לימוד
הורים וילדים מדריך למורה
היחס אל האחר דף לימוד
היחס אל האחר מדריך למורה
לומדים על אהבה דף לימוד
לומדים על אהבה מדריך למורה
לומדים על אחים דף לימוד
לומדים על אחים מדריך למורה
לומדים על איכות הסביבה דף לימוד
לומדים על איכות הסביבה מדריך למורה
לומדים על אלימות ואלימים דף לימוד
לומדים על אלימות ואלימים מדריך למורה
לומדים על חברים דף לימוד
לומדים על חברים מדריך למורה
לומדים על מעורבות חברתית דף לימוד
לומדים על מעורבות חברתית מדריך למורה
על מורים ותלמידים דף לימוד
על מורים ותלמידים מדריך למורה
צדק חברתי אי שיוויון בחינוך דף לימוד
צדק חברתי אי שיוויון בחינוך מדריך למורה
צדק חברתי דרכי נתינה דף לימוד
צדק חברתי דרכי נתינה מדריך למורה
צדק חברתי היחס לזקן דף לימוד
צדק חברתי היחס לזקן מדריך למורה
צדק חברתי קו העוני דף לימוד
צדק חברתי קו העוני מדריך למורה
תוכנית הלימודים
הזוהר
"ספר לפי סדר התורה, הכולל פשטים ומאמרים עמוקים לפי יסודות הקבלה" (אנציקלופדיה דעת).
אוסף מאמרים של פרופ' יהודה ליבס על ספר הזוהר
הזוהר בקבצי טקסט להורדה/magartiraemet
הזוהר-הרב מנחם מ. כשר/דעת
המחזה של רבי חייא, מתוך ספר הזוהר/קבלה לעם
הסבר קבלי למאמר דטעין חמרי - מוליך החמורים, מתוך ספר הזוהר/קבלה לעם
הקדמה לספר הזוהר מאת הרב יהודה אשלג, בעל הסולם/קבלה לעם
טקסט ספר הזוהר/זוהר.נט
לגעת בזוהר - על הנחיצות שבעיסוק בספר הזוהר בדורנו דווקא/קבלה לעם
מאמרים על ספר הזוהר/האוניברסיטה העברית
מה אתה ספר הזוהר/הארץ
מהדורות מקוונות של ספר הזוהר/הלכה ברורה
מהו ספר הזוהר?
מפעל הזוהר העולמי
נוסח הזוהר באנגלית/zohar
סודות ספר הזוהר בעולם הגלובלי/אלי וינוקור בקבלה לעם
ספר הזוהר על החומש/.grimoar
ספר הזוהר עם פירוש הסולם/קבלה מהמקור
ספר הזוהר/אנציקלופדיה דעת
ספר הזוהר/ויקיפדיה
ספר הספרים של תורת הקבלה/קבלה לעם
סרטונים על הזוהר/יוטיוב
על חשיבות לימוד ספר הזוהר/ספריה קבלה לעם
על קדמות המדרש ועל האמת שבמסורת-ישעיהו שטיינברג/מקור ראשון שבת
פירוש הזוהר - אפשר כבר לגלות את האוצר/אורן לוי בקבלה לעם
צרות מִבַּית – צרות מן החוץ - על על תפקיד האסלאם והנצרות על פי ספר הזוהר/קבלה לעם
קריאה פולחנית של הזוהר-אברהם שטאל/אוניברסיטת ת"א
ילקוט שמעוני
"ילקוט מדרשים על כל ספרי התנ"ך אשר נתחברו בערך בשנת 1300 בגרמניה. ספר מדרשים מלוקטים מהתלמוד ומספרי מדרש קדמונים, מסודר לפי סדר התנ"ך" (אנציקלופדיה דעת)
ספר מדרשים המלוקטים מהתלמוד ומספרי מדרש קדמונים, מסודר לפי סדר התנ"ך.
983 מדרשים על התורה ועוד 1085 מדרשים על הנ"ך. המדרשים נקראים רמזים. (אתר מאור החסידות)
ילקוט שמעוני - מדרש על תורה נביאים וכתובים, מלוקט מתוך ספרי תורה שבעל פהמלוקט מתוך ספרי תורה שבעל פה/מאגר תורני שער שכם
ילקוט שמעוני על בראשית ושמות מנוקד/דעת
ילקוט שמעוני על החומש/ויקיטקסט
ילקוט שמעוני על ספר מלכים/דעת
ילקוט שמעוני/אנציקלופדיה דעת
ילקוט שמעוני/ויקיפדיה
ילקוט שמעוני/ויקישיבה
ילקוט שמעוני/מקראנט
סרטון: הרב אמנון יצחק השנה שבה מלך המשיח בא לפי הילקוט שמעוני/יוטיוב
מאמרים עיוניים
אגדות התלמוד הירושלמי /אביעד הכהן באתר דעת
אגדות חז"ל על התורה/הידברות
האגדה כהשלמה למקרא-הרב יששכר יעקובסון/דעת
האגדה כהשלמה למקרא/הרב יששכר יעקבסון באתר דעת
יחסו הביקורתי של שד"ל כלפי פרשנות ההלכה של חז"ל/שמואל ורגון אוניברסיטת בר-אילן
מאגר שיעורים על אגדות חז"ל/ערוץ מאיר
מאמרים בנושא בין אדם לחברו/ מאגרי מכללת ליפשיץ
מאמרים בנושאי אגדה ומדרשי אגדה (בחרו רשימת נושאים)/ מאגרי מכללת ליפשיץ
מאמרים בנושאים רבים בהלכה (בחרו מרשימת נושאים)/ מאגרי מכללת ליפשיץ
מדרש כתיב ולא קרי-י.ד. אייזנשטיין/דעת
מדרש: צמצום מספר המצוות-אראל סגל/תורה
מדרשי אגדה של חכמי המשנה והתמוד/תורה
מדרשי חז"ל כעדות לחילופי נוסח במקרא-ישעיהו מאורי/מט"ח
מדרשים המסתמכים על כתיב מלא וכתיב חסר-י.ד. אייזנשטיין/דעת
מדרשים על כתיב ולא קרי-י.ד. אייזנשטיין/דעת
ניתוח אגדות חז"ל-ממעמקים/דעת
סיפורי מעשי חכמים בתלמוד ובמדרש /יפה זלכה באתר דעת
על חשיבה מעגלית וחשיבה קווית (על מגילת אסתר)-דר' יהושע מנחם רוזנברג/דעת
על לימוד והוראת מדרשי חז"ל-הרב זאב פרידמן/בית מדרש להתחדשות
עשרות מאמרים על אגדות חז"ל - ניתוח ספרותי /אתר דעת
עשרות מאמרים על אגדות חז"ל/אתר דעת
מדרשים - כללי
שמואל פאוסט באתר דעת
אחיזת עיניים-סנהדרין דף סז
בן בבל שעלה לארץ ישראל ואשתו-נדרים סו
בן רב ענן לרב נחמן-כתובות דף קה
ברית מילה-מועד קטן דף יח
בת הקיסר ורבי יהושע בן חנניה-חולין ס, א
בת הקיסר ושפחת הזהב-סנהדרין לט, א
דן לכף זכות-שבת קכז, ב
הוא אוכל ואני אטול?-חולין קז, ב
הרהורי תשובה [ברכות י, א; סנהדרין לז, א]
זכויותיהם של תלמידי חכמים-בבא בתרא כב
חבורה ומכה טרייה-בבא בתרא דף כב
חידת המינים-עבודה זרה דף ד
טעמה של החצה-ברכות דף ה
יונתן בן עמרם ורבי-בבא בתרא ח, א
כוס יגונים-גיטין נח, א
כל הרוצה יבוא ויטול?-חולין דף קז
כף זכות יד חובה-סנהדרין דף קז
לכל שאלה תשובה-בבא קמא דף קיז'
ללא חשד מעשרות-שבת דף קכז
מה יביא אליהו הנביא-סנהדרין דף צז
מוכר הסדקית האיש והאגדה-סוטה דף מ
מות בנו של רבי עקיבא-שמחות ח, יג
מות בניו של רבי מאיר-מדרש משלי לא
מותו של רב אדא-בבא בתרא כב, א
מכות, סוסים ופחד מוות-גיטין יד
מעשה בבת מלך ופלך-חולין דף ס
מרתא בת בייתוס-גיטין נו
משיח בלא זמנו-בבא מציעא דף פה
משיח בלא זמנו-בבא מציעא פה, ב
נווד ברשות התורה-חולין דף קי
ניחום אבלים-אבות דרבי נתן יא
ניחום אבלים-מועד קטן יח, א
על מסעות ומצעות-מנחות מד, א
עלייתו של רבי זירא-ירושלמי ברכות ב'
עמו אנכי בצרה-מדרש איכה רבה, פתיחתא
עסקי שידוכין-כתובות נב, ב
עצירת גשמים ותשובה-בראשית רבה לג, ג
צדקה ישראלית עדינה-שבת קנו, ב
קבלת גרים-בר"ר ע; שבת לא, א
קריעת התורה-יבמות דף צו
רב יוחנן ורב כהנא-בבא קמא קיז, א
רב יוסף בנו של רבא-כתובות סג, א
רב ספרא והמינים-עבודה זרה ד, א
רבי יהושע בן פרחיה וישו-סנהדרין קז, ב
רמי בר תמרי-חולין קי, א
שמועה שיש עמה קלון-מועד קטן יז, א
שתים עשרה כלות לשלושה עשר אחים-יבמות
תלמידי חכמים ועמי הארץ-ויקרא רבה ט
תפילות של צדיקים-תענית כג-כד
מדרשים ואגדות בנושאים שונים
אֵיזֶהוּ מְכֹעָר?, עִבּוּד: גָדִי וַיסְבָּרט - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
אוסף מדרשים ממקורות שונים/עמלנט
גַם זוֹ לְטוֹבָה, עִבּוּד: יַעֲרָה עִנְבָּר - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
הִלֵל לוֹמֵד תּוֹרָה, עִבּוּד: יַעֲרָה עִנְבָּר גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
הַכֹּל לְטוֹבָה, עִבּוּד: עֲנָת שְׁפִּיצֵן - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
הָאָרֶץ הַמְּתוּקָה, עִבּוּד: אוּרִי אוֹרְבַּךְ - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
הָעִזִים שֶנָשְׂאוּ דֹב בְּקַרְנֵיהֶן, עִבּוּד: יַעֲרָה עִנְבָּר, גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
הָעַכְבָּר וְהַמַרְגָלִית, עִבּוּד: עֲנָת שְׁפִּיצֵן- גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
הרהיטים של עוג/תל"י וגלים
חַלּוֹת מִשָּׁמַיִם, עִבּוּד: אוּרִי אוֹרְבַּךְ - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
חוק המלך-האם המלך צודק?/תל"י וגלים
כְּלִי מְכוֹעָר, עִבּוּד: רְנָנִית פַּרְשָנִי - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה/תל"י וגלים
מְשַׁל הַשּׁוּעָל וְהַכֶּרֶם, עִבּוּד: חַגִית אוֹחֲנָה, גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
מְשַׁל הָאֲרִי וְהַקּוֹרֵא הַמִּצְרִי , עִבּוּד: חַגִית אוֹחֲנָה - גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
מדרש "אל יתהלל" - גבור בגבורתו (ירמיהו,ט,כ"ב-כ"ג)/דעת
מדרש "אל יתהלל" - עשיר בעושרו (ירמיהו,ט,כ"ב-כ"ג)/דעת
מדרשים על קדיש יתומה/ליקט עמיחי טורם באתר דעת
מנגל על הדג- כיצד ניצל רבה בר בר חנה?/תל"י וגלים
מעשה תפילת האם-דליה חשן/דעת
עשב של תחיית המתים/אתר בית חב"ד
ריקוד העורב/תל"י וגלים
שַעֲרֵי נִיקָנוֹר – שַעֲרֵי הניסים, עִבּוּד: עֲנָת שְׁפִּיצֵן- גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
שבועה שהתקיימה/תל"י וגלים
שבועה-בחור, בחורה, בור וחולדה/תל"י וגלים
שמואל ואבלט היו יושבים, וראו בני אדם מהלכים לאגם/משרד החינוך
שני תלמידים של ר' חנינא יצאו לקצץ עצים/משרד החינוך
סדר נזיקין
'אונאת דברים'-דר' שלום בר אשר
'אנטומיזם' אצל מנהיגים: החשוד שבנסתר
'גדול' זה לא 'חשוב'-ר' יהושע ויצמן
'גדולים מעשי חיא'-ר' חנוך גבהרד
'וירא ה' כי טוב' הטוב הערב או הטוב המועיל?
'זכאי לנס' כטענה ממונית-ר' גבהרד
'כוונות' ו'מעשים' מי מגדיר וכיצד?
'מיצר שהחזיקו בו רבים'-הרב אברהם טרכטמאן
'נפש בהמית' ויחסה ל'נפש אלוקית'
'על האש' על גב דג-ר' יהושע ויצמן
'שערי דמעות לא ננעלו'-ר' חנוך גבהרד
אורו של עולם-ר' יהושע ויצמן
אין אדם למד אלא במקום שליבו חפץ-ר' מינצברג
אינדיבידואליזם המסכן את שלמות המערכת
איסורי תורה אינם כפופים לנימוקים-ר' גבהרד
איסורי תורה ושושנים-ר' יצחק בלוי
אל תאמר: איני יכול אמור: אני רוצה-ר' גבהרד
אל תחרוז בשור ובחמור-ר' חנוך גבהרד
אמור נא לי אפוא אהובי-ר' חנוך גבהרד
אנחנו מה שאנחנו-מודעות-ר' גבהרד
אסתטיקה ורוחניות הילכו יחדו?
אשכיחה אליהו בבית הקברות-ר' גבהרד
אתם קרואים אדם-ר' חנוך גבהרד
בין המדרש לעולם המעשה
בין רגע לקביעות, בין השראה ליישום
בין שני סנפירים-שינויים ושגרה-ר' ויצמן
בית כסא כמשל-ר' חנוך גבהרד
גל אחר גל מתנפצים אל החוף-ר' ויצמן
גמול המעשים גמול הכוונות או התוצאות?
ה' מדקק עם הצדיקים כחוט השערה-ר' גבהרד
האם הרוע קיים בטבע או שמא רק באדם?
האפשר להגדיר אדם לפי מקצועו-ר' גבהרד
הברכה בדבר הסמוי מהעין-ר' בלאו
ההופעה-'אתה' האוכל 'בטנך'-ר' גבהרד
הורדוס שמע בת קול שקראה למרד-ר' גבהרד
החומר בשירות הרוח-כיצד?
היחס למצב הכלכלי בארץ-ר' ויצמן
הלכה ואגדה הילכו יחדו?!
המלווה ללא שטר מאבד חברים-ר' גבהרד
הנצרך לבריות מאבד עצמאותו-ר' גבהרד
הציפור מן השמים עד הארץ-ר' ויצמן
הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות-ר' בלאו
השימוש בעולם הרוחני להצלחת המעשי
השלכות הלוואה בריבית-ר' גבהרד
השמים יוליכו את הגול-ר' גבהרד
והסיר ה' ממך כל חולי-ר' חנוך גבהרד
זקנה ובחרות-הרב יצחק בלאו
חוזר בתשובה לא יזכיר חטאיו הישנים-ר' גבהרד
חוכמה יוונית מול חכמת ישראל
חכמה מול נבואה-ר' יצחק בלאו
חסידות 'מחוברת' וחסידות 'מנותקת'
חשיבות הקביעות בחיים-ר' חנוך גבהרד
כיצד מתייחסים לגנב?-הרב יהושע ויצמן
כל ישראל בני מלכים-ר' חנוך גבהרד
כללי חז"ל בענייני הסעודה-ר' גבהרד
כשהאישה מושלת בבית-ר' חנוך גבהרד
מה אמורים להרגיש כשמאבדים אדם קרוב?
מה גרוע יותר: רוע מתוכנן ועקבי או רוע מתפרץ?
מה נלמד מאיסור ריבית-ר' גבהרד
מהו גדר אמירת אמת?
מי שעלה לא ברשות-ירד!-ר' מדרכי הוכמן
מייתי דובי בקרנייהו-ר' חנוך גבהרד
מלין שכר גוזל-ר' חנוך גבהרד
מנצלים אחרים לא שורדים-ר' גבהרד
מעמדו של מרכיב 'החובה' במצוות
מצווה ועושה-הרב אלקיים קרומביין
נטילת אחריות המביאה שינוי אצל המתפלל והנמען
סוד המנהיגות על עצמך: עבור את מפתן ההכרעה
סודות יין אדום-ר' חנוך גבהרד
עונש מתקן ועונש מחנך
עין רעה פוגעת רק במי שפוגע-ר' גבהרד
על דגים וציונות-ר' יהושע ויצמן
על מה אבדה הארץ-ר' חנוך גבהרד
עם כל הכוחות-ר' יהושע ויצמן
עמי ארצות אל יכנסו-ר' חנוך גבהרד
פירוש אגדות חז"ל בירושלמי-יאיר טיקטין
פנינים על הדף (בבא בתרא)-ר' גבהרד
צדקה מתן בסתר-ר' מינצברג
צמיחתן של כתות ואידיאולוגיות מסוכנות
צפרדע תנין ועורב-ר' יהושע ויצמן
ר' יוחנן: כללים להשקעה בהון סיכון
רגעי התפעלויות מגילויים בעבודת ה'
רשעים צריכים לאכול פחות מצדיקים-ר' גבהרד
שוק בריא אינו מקום לנוכלים-ר' גבהרד
שכר מצוות-ר' חנוך גבהרד
שכר פסיעות-ר' חנוך גבהרד
תורה שמעל הטבע מה דינה?
תיאוריית המשפט בסדום-ר' משה כהן
תיקון להורדוס-בנה ביהמ"ק-ר' גבהרד
תשלומי כפל ארבעה חמישה
מדרשים ואגדות על חוני המעגל
אגדות חז"ל: חוני המעגל/ישיבת הסדר פתח תקווה
דף לימוד: גשם גשם בא/מדרשת
דף לימוד: חוני המעגל לומד על קיימות-טבע עברי/מדרשת
דף לימוד: מוריד הגשם-מנהיגות במשבר/מדרשת
החרוב של חוני-ר' מרדכי הוכמן/דעת
המעגל של חוני-חלק א-הרב מרדכי הוכמן/ישיבת בית אל
המעגל של חוני-ר' מרדכי הוכמן/דעת
המערה של חוני-ר' מרדכי הוכמן/דעת
הניסים של חוני המעגל/המספר
חוֹנִי וְעֵץ הֶחָרוּב- עִבּוּד: אוּרִי אוֹרְבַּךְ גם להאזנה/ספר האגדה סנונית ואבי חי
חוֹנִי מוֹרִיד הַגֶשֶם - עִבּוּד: יְהוּדָה אַטְלַס גם להאזנה/ספר האגדה סנונית ואבי חי
חוני המעגל (תענית ע"א)-נילי בן ארי/מעמקים דעת
חוני המעגל החרוב וט"ו בשבט-הרב ש. יוסף וייצן/ישיבת בית אל
חוני המעגל והחרוב/בית המדרש לעובדים
חוני המעגל ור' שמעון בן שטח/בית מדרש להתחדשות
חוני המעגל ושנתו הארוכה-נילי בן ארי/מעמקים דעת
מנהרת הזמן של חוני המעגל/השפע
מערת חוני המעגל/ארץ חמדה
מקור והסבר באנגלית: חוני המעגל/מדרשת
סיפור חוני המעגל-מרדכי כהן/מעמקים דעת
סדר מועד/דעת
70 פנים לתורה
אכילה בסוכה כאכילת קרבן-ר' יעקב נגן
ארבעה נכנסו לפרדס-נפתלי קפלן
ארבעה שהם פחות מאחד-ר' יעקב נגן
ארבעת המינים כהתגלות-ר' יעקב נגן
ארבעת המערכות של ליל הסדר-ר' יעקב נגן
בדיקת חמץ וביעור יצר הרע-ר' יעקב נגן
ביאור המעשה באילפא ור' יוחנן
ביטול יצר כעבודה זרה ועריות-ר' יצחק מאיר יעבץ
בין שופר לתפילה-ר' יעקב נגן
בין תפילת יחיד לתפילת ציבור-ר' יעקב נגן
בליל הסדר כולנו עניים ובני חורין-ר' יעקב נגן
בשלושה דברים אדם ניכר בכוסו כיסו ובכעסו-הרב יצחק בלוי
גאולת העבר וגאולת ההווה-ר' יעקב נגן
ה'משקפיים של משה רבנו'-ר' מדרכי הוכמן
האליסטים והדמוקרטים-ר' יעקב נגן
הגדת רבן גמליאל-ר' יעקב נגן
החורבה של נחום איש גמזו-ר' מרדכי הוכמן
הלכה ואגדה-פרק 6 ברכות-אודיה צוריאל
הספד ואמת-ר' יצחק בלאו
העיזים שהביאו דובים בקרניהן-ר' מדרכי הוכמן
העפר של נחום איש גמזו-ר' מרדכי הוכמן
הצליעה של לוי-ר' מדרכי הוכמן
השעירים והשערים-ר' יעקב נגן
חג האסיף תקופת השנה-ר' מינצברג
ידיעת סתרי תורה וטעמיה
יצרו של האדם מתגבר עליו-ר' יצחק בלאו
ירושלים ויריחו-ר' מרדכי הוכמן
כהן גדול ביום הכיפורים-ר' יעקב נגן
לא להתייאש-ר' יצחק בלאו
לבוש גוף ונשמה באותיות התורה-ר' רא"ם הכהן
לדמותו של אלישע בן אבויה-יהונתן לוי
להכנס ולצאת מקודש הקודשים-ר' יעקב נגן
מה אמורים להרגיש כשמאבדים אדם קרוב?
מסעו של אור הירח-ר' יעקב נגן
מצוות תשובה-ר' מינצברג
מקומה של אשת הכהן הגדול-ר' יעקב נגן
משנה תורה: 'משה מפני עצמו אומרן'-ר' מינצברג
נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא-הרב יצחק בלאו
נחום איש גמזו והמצורע-ר' מרדכי הוכמן
נחש ממית או נחש מחיה-ר' מינצברג
ניסוך המים כמי עדן-ר' יעקב נגן
סוד הריבוי וסוד הצמצום, בין המופשט לחומרי
סיפור יוסף כמקור לעבודת הכהן ביום כיפור-יצחק בנטאטה
סיפור יוסף כמקור לעבודת הכהן ביום כיפור1-יצחק בנטאטה
עבודת יום הכיפורים-ר' מינצברג
עינויים ותשובה כפרה וטהרה-ר' יעקב נגן
פסח - החירות לחפש
פרישות הכהן הגדול טרם יום הכיפורים-ר' יעקב נגן
פשוטו של מקרא ודרשות חז"ל
ר' אלעזר והמכוער-ר' יצחק בלאו
רה"ש לאילנות ורה"ש לנטיעה-ר' שבתאי רפפורט
רשב"א והמכוער וספר הגאולה-ר' מרדכי הוכמן
שיחות חולין בתלמוד בבלי א-פרופ' ש. ולר
שיחות חולין בתלמוד בבלי ב-פרופ' ש. ולר
שיחות חולין בתלמוד בבלי-פרופ' שלום רצבי
שמחת בית השואבה חגיגת המקדש-ר' יעקב נגן
תהלוכת הכוכנים בשמחת בית השואבה-ר' יעקב נגן
תפילה-עבודת הלב-ר' מינצברג
מדרשים על משה רבנו
אבלות על משה/תל"י גלים
אחות אחראית -באיזה שם נוסף נקראה מרים/תל"י וגלים
ברית מילה, ארץ ישראל ומשה רבנו/מרכז ישיבות בני עקיבא
דף לימוד: חילוניות דת וחופש/מדרשת
דף לימוד: נבואת משה ומעלתה/מדרשת
דרכי לימוד מדרש-קהלת רבא /ישיבת מעלות
האם משה רבנו קבור במערת המכפלה?/רוטר
ייחודו של משה/תל"י וגלים
כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות./עמיחי שהם) באתר כיפה
מדרש פרשת בהעלותך על משה/תל"י גלים
מדרשים ודפי לימוד על משה רבנו/מדרשת
מדרשים על משה רבנו/תורה
משה במדרש/אורט
משה ושלושת האבות-הרב חיים סבתו/ישיבת מעלה אדומים
משה רבנו בבית מדרשו של רבי עקיבא/משרד החינוך
משה רבנו וארץ ישראל/אתר ישיבה
משה רבנו והזאב-עיד אל טורי/ברמה אחרת
משה רבנו-הרב יהודה אדרי/פרשת השבוע
נבואת משה ושבעים הזקנים/תל"י וגלים
סיפור מיתתו של משה רבנו-אלחנן סמט/דעת
ספר המדרש "מעין החכמה" מתאר את קורותיו של משה רבנו כשעלה למרום לקבל את התורה
גן עדן; גיהינום /אייזנשטיין מאוצר המדרשים באתר דעת
דפי לימוד על פרשות השבוע בספר בראשית/מדרשת
האמנם רימה יעקב את יצחק? /ד"ר אברהם שפיר באתר דעת
היכן הוא שער השמים? /יאיר זקוביץ; אביגדור שנאן במקראנט
המבול ההפוך - מתי ראוי להיות אכזרי כעורב? /איתן פינקלשטיין בישיבת ההסדר פתח תקוה
וישם ה' לקין אות- על התרגום המיוחס ליונתן לבראשית ד' ט"ו /אביגדור שנאן במקראנט
ילקוט שמעוני לספר בראשית/דעת
מדרש לקח טוב לספר בראשית/דעת
מדרש עיני יצחק- המאמר דן בדמותו של יצחק דרך מדרש חז"ל//הרב יצחק הרשקוביץ בישיבת ההסדר פתח תקוה
מדרש רבה לספר בראשית/דעת
מדרש רבנו בחיי לספר בראשית/דעת
מדרש תנחומא לספר בראשית/דעת
מדרשים על פרשת תולדות לצפייה והאזנה/הרב חיים כץ בישיבת בית אל
מה היה העץ ממנו אכל האדם הראשון? /איריס יניב במקראנט
מהו "אות קין"- וישם ה' לקין אות" / אביגדור שנאן
על קין והבל באגדה ובמדרש/בנימין אופנהיימר במקראנט
קין והבל : הדרשות האידאולוגיות על קין/בנימין אופנהיימר במקראנט
שיעורים על מדרשי ספר בראשית/ ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
מדרשים על ספרים נוספים במקרא
ילקוט שמעוני על ספר איוב/דעת
ילקוט שמעוני על ספר הושע/דעת
ילקוט שמעוני על ספר זכריה/דעת
ילקוט שמעוני על ספר חבקוק/דעת
ילקוט שמעוני על ספר חגי/דעת
ילקוט שמעוני על ספר יהושע/דעת
ילקוט שמעוני על ספר יואל/דעת
ילקוט שמעוני על ספר יונה/דעת
ילקוט שמעוני על ספר יחזקאל/דעת
ילקוט שמעוני על ספר ירמיהו/דעת
ילקוט שמעוני על ספר ישעיהו/דעת
ילקוט שמעוני על ספר מיכה/דעת
ילקוט שמעוני על ספר מלאכי/דעת
ילקוט שמעוני על ספר מלכים א/דעת
ילקוט שמעוני על ספר מלכים ב/דעת
ילקוט שמעוני על ספר נחום/דעת
ילקוט שמעוני על ספר עובדיה/דעת
ילקוט שמעוני על ספר עמוס/דעת
ילקוט שמעוני על ספר צפניה/דעת
ילקוט שמעוני על ספר שופטים/דעת
ילקוט שמעוני על ספר שמואל א/דעת
ילקוט שמעוני על ספר שמואל ב/דעת
ילקוט שמעוני על ספר תהילים/דעת
מדוע הומתו והוקעו בניו של שאול? /איתן פינקלשטיין בישיבת ההסדר פתח תקוה
מדוע נדחה מעמד הברכה והקללה בספר יהושע? /איתן פינקלשטיין בישיבת ההסדר פתח תקוה
מדרש דניאל /איינשטיין מאוצר המדרשים באתר דעת
מדרש מגילת אסתר/אייזנשטיין מאוצר המדרשים באתר דעת
מדרש רבה למגילת איכה/דעת
מדרש רבה למגילת אסתר/דעת
מדרש רבה למגילת קהלת/דעת
מדרש רבה למגילת רות/דעת
מדרש רבה לשיר השירים/דעת
מדרש שחר טוב על ספר תהילים/דעת
מדרשי אגדה של חכמי המשנה והתלמוד/תורה
מדרשים על ספרי התנ"ך/דעת
מדרשים על עם ישראל, ארץ ישראל וירושלים
אגדות ארץ ישראל: מתרגלים מיומנויות של קריאת מדרשים/אורינית פורום מורים
אוהב את ישראל/תל"י וגלים
אוסף גדול של מדרשים על חברון/אתר חברון
ארץ זבת חלב ודבש/תל"י וגלים
ארץ ישראל טבור העולם/תל"י וגלים
ארץ ישראל-הרב יונתן דוידי/עשרת השבטים האבודים של בנ"י
ארץ משובחת/תל"י וגלים
געגועים לארץ-מדוע בכו חמשת החכמים? /תל"י וגלים
דפי לימוד: מדרשים על א"י/מדרשת
דפי לימוד: מדרשים על ירושלים/מדרשת
ילקוט מדרשים על חורבן הבית/ברסלב
ירושלים אמצעיתו של עולם/אימגו
לקט אגדות על ירושלים/משרד החינוך
מאמרים ארץ ישראל בהלכה ובאגדה/ישיבת בית אל
מדרש ואגדה בירושלים/פסטיבל קולנוע
מדרשי אגדה בארץ ישראל ותפוצתם/יד בן צבי
מדרשי האגדה ותולדות הישוב היהודי בא"י-יהודה אליצור/דעת
מדרשי האגדה ותולדות הישוב היהודי בארץ ישראל- יהודה אליצור/דעת
מדרשי הכותל/הספריה המקוונת
מדרשים ואגדות על ירושלים - קישור למדור במת"ל
משל התאנה/תל"י וגלים
נמשלו ישראל לאילנות-הפעלה/מרכז ההדרכה המקוון בני עקיבא
סוף העולם/תל"י וגלים
ספר האגדה ואגדות ארץ ישראל/משרד החינוך
עם פזיז - מי עלה לארץ בעזרת חבל?/תל"י וגלים
קדושת א"י-הרב מרדכי אליהו/ישיבת בית אל
מדרשים על רבי עקיבא
גבורתם של עשרת הרוגי מלכות כולל רבי עקיבא/מכללת סמינר הקיבוצים
דבי רבי עקיבא ודבי רבי ישמעאל ומדרשי הלכה שבידנו/bmt
דף לימוד: ר' עקיבא עיין ערך אהבה/מדרשת
הַכֹּל לְטוֹבָה, עִבּוּד: עֲנָת שְׁפִּיצֵן- לקריאה ולהאזנה/ספר האגדה לילדים
יום החתונה - לקריאה ולהאזנה/ספר האגדה לילדים
ירושלים של זהב-אהבת רחל ורבי עקיבא/תל"י וגלים
ירושלים של זהב/sing4y
כופר שאל את רבי עקיבא - מי ברא את העולם
כיצד התחיל רבי עקיבא ללמוד תורה/תל"י וגלים
לדמותו של רבי עקיבא/פ. שחר באתר דעת
מדרשים ודפי לימוד על רבי עקיבא/מדרשת
מה רבו מעשיך ה'/תל"י וגלים
משה רבנו בבית מדרשו של רבי עקיבא/משרד החינוך
נתן דציצותא/אוצר המדרשים
סיפור על רבי עקיבא/tale
סיפור רבי עקיבא ורחל-ר' אמנון יצחק/יוטיוב
סיפור רבי עקיבא/אתרנט
פסח אצל רבי עקיבא/אתר כיפה
צדקה תציל ממוות/פורום מאוחד לאתרי יהדות
צדקה תציל ממות/תל"י וגלים
רבי עקיבא איש צנוע/קבלה לעם
רבי עקיבא הכל לטובה/מספר סיפורים
רבי עקיבא ובני דורו/הידברות
רבי עקיבא והדקל/ארץ חמדה
רחל אשת רבי עקיבא וברוריה אשת רבי מאיר כמודל לחיקוי-חגית מיטלמן/דעת
רפואה שלמה-במה דומה הגוף לעץ?/תל"י וגלים
מדרשים על שלמה המלך
אגדות שלמה המלך/מרכז למידה יבניאלי חיפה
אוסף מדרשים וסיפורים על שלמה המלך- קישור למדור במת"ל
איך שלמה המלך תפס את הגנב/בלוג יהודי
בת שלמה במגדל/אוצר המדרשים
גאות שלמה המלך/פורטל תורה
דף לימוד שלמה המלך ואשמדאי/מדרשת
דף לימוד: שלמה המלך השלום/מדרשת
הביצה השלוקה/אוצר מדרשים
חכמת שלמה/אספקליא
יודע ומבין/אורי בירן באתר כיפה
כסא שלמה/אספקלריא
מדרש ארון ה' שבנה שלמה/תורה
מדרש על שלמה המלך ואשמדאי/בחדרי חרדים
מדרש על שלמה המלך/בחדריחדרים
מדרשים שלמה המלך/אוצר מדרשים
מה ביקש שלמה המלך מאלהים/תל"י וגלים
מעשה הנמלה/אוצר מדרשים
מפגש שלמה עם תאומיו הזרים בסיפור
משפט שלמה/אוצר מדרשים
ניתוח בת שלמה במגדל-יואל פרץ/אוצר מדרשים
עושר שלמה/ישיבת הסדר פתח תקווה
שְלֹמֹה הַמֶלֶךְ וְאַשְמְדַאי מֶלֶךְ הַשֵדִים, עִבּוּד: עֲנָת שְׁפִּיצֵן גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
שְלֹמֹה הַמֶלֶךְ וּמַלְכַּת שְבָא , עִבּוּד: שׁהַם סְמִיט גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
שְלֹמֹה הַקַבְּצָן , עִבּוּד: שׁהַם סְמִיט גם להאזנה/ספר האגדה לילדים
שלמה המלך ואשמדאי/לכסיקון לתרבות ישראל
שלמה המלך/הרב שרקי
תרנגולת מתנה לשלמה המלך/מספר סיפורים
מהו מדרש חז"ל
"ספרות חז"ל מורכבת מהלכה ומאגדה, או הגדה. בשם "אגדה" מכונה החלק הבלתי נורמאטיבי של ספרות חז"ל. לשון אחר - כל מה שאינו הלכה הוא אגדה" (ספריית מטח).
מדרש יכול להיות על ההלכה (מדרשי הלכה) או על האגדה (מדרשי אגדה).
היצירה הספרותית של חז"ל/מתיה קם בספריית מטח
אתר דרכי לימוד מדרש/ישיבות מעלות
דף לימוד: קישור מדרשי חז"ל לעולם הילדים/מדרשת
דת וחיי רוח ביישוב היהודי - עולמם של חז"ל : ספרות חז"ל - סקירה כללית/מספריית מטח
הסבר מפורט על המושג "מדרש" וסוגי מדרשים/ויקיפדיה
הפניות לספרי מדרש ברשת/פשיטא
התפתחות המושג "מדרש"/ספריית מטח
מאמר על דרשות חז"ל-רבי אברהם בן הרמב"ם/דעת
מדרש האגדה מציאות או מטאפורה-פרופ' חיים מילקובסקי/דעת
מדרש תנחומא - קבוצים של אגדות על התורה/אנציקלופדיה דעת
מדרש/ויקיפדיה
מדרשי אגדה של חכמי המשנה והתלמוד/פורטל תורה
מדרשי חז"ל/הידברות
מעגלי מדרש – על לימוד והוראת מדרשי חז"ל/בית מדרש להתחדשות
על מדרש ואינטרנט/פישיטא
פירוש המושג מדרש ורשימת מדרשים/אנציקלופדיה דעת
קריאה במדרשי חז"ל/מרחב תנ"ך ברשת אורט
קריאות מדרשיות/פשיטא
שיעור להאזנה - מדרשי חז"ל-שיעור פתיחה/ישיבת ההסדר פתח תקווה
תנו רבנ"ן משחק טריוויה על מדרשי חז"ל/פורטל הדף היומי
ספרי מוסר
מסכת אבות; אבות דרבי נתן; דרך ארץ רבא; דרך ארץ זוטא ובסופו פרק השלום; תנא דבי אליהו
"פרקי אבות"/פרקי אבות
אבות דרבי נתן-מהדורת אינטרנט/דעת
אבות דרבי נתן/tsel
אבות דרבי נתן/אנציקלופדיה דעת
אבות דרבי נתן/ויקיטקסט
אבות דרבי נתן/ויקיפדיה
דרשות הרב עובדיה יוסף על פרקי אבות/הלכה יומית
טקסט אבות דרבי נתן/מהדות אינטרנט מעוצבת ע"י יהודה איזנברג באתר דעת
מבחר משניות מפרקי אבות/הרטמן
מדכת דרך ארץ רבא/ויקיטקסט
מדכת דרך ארץ/ויקיטקסט
מי כתב את תנא דבי אליהו/דף יומי
מסכת אבות / מכון ממרא
מסכת אבות המדריך שלכם למוסריות, ספירת העומר/בית חב"ד
מסכת אבות-פרופ' אלכסנדר רופא/מט"ח
מסכת אבות/ויקיפדיה
מסכת אבות/ויקיציטוט
מסכת אבות/חב"דפדיה
מסכת אבות/מהדות אינטרנט מעוצבת ע"י יהודה איזנברג באתר דעת
מסכת דרך ארץ זוטא /ערך: יהודה איזנברג באתר דעת
מסכת דרך ארץ רבא/ויקיפדיה
מסכת דרך ארץ/ויקיפדיה
ניחום אבלים אבות דרבי נתן פרק יא-שמואל פאוסט/דעת
סיכום שיעורים על פרקי אבות פרקים א-ב/הרב אורי שרקי
ספר פרקי אבות/קבלה
פרקי אבות/בית מדרש וירטואלי
פרקי אבות/תורה
פרקי מסכת אבות/ויקיטקסט
שו"ת בנושא פרקי אבות/הידברות
שיעורי וידאו לפרקי רבות/ערכים
שיעורים וידאו ואודיו: מסכת דרך ארץ-בית אליהו מדרשה/קול הלשון
שיעורים על פרקי אבות/מכון מאיר
שיעורים של הרב זמיר על פרקי אבות/יוטיוב
שמונה פרקים להרמב"ם הקדמה לפרקי אבות/דעת
תנא דבי אליהו-יוני שלמה/יוטיוב
תנא דבי אליהו/אנציקלופדיה דעת
תנא דבי אליהו/דעת
תנא דבי אליהו/ויקיטקסט
תנא דבי אליהו/ויקיפדיה
עין יעקב - אוסף האגדות שבתלמוד
"אוסף כל דברי האגדה, המדרשים, הסיפורים ולימודי מוסר מכל התלמוד הבבלי, עם פירוש רש"י ותוספות אשר עליהם בתלמוד, וחידושי הראשונים. נסדרו על ידי רבי יעקב בן שלמה חביב, מהעיר סמורה בצפון ספרד, שגלה עם אברבנאל בשנת 1492 לעיר סלוניקי" (אנציקלופדיה דעת).
הרב יעקב בן דוד-שיעורים ב"עין יעקב"
חיבור עין יעקב/ויקיפדיה
עין יעקב שיעורים בהגדות חז"ל/שטיגן
עין יעקב/pluto.huji
פרקי דרבי אליעזר
"נזכר בפי הראשונים בשם "ברייתא דרבי אליעזר". לאחר פתיחה המתארת את לימודו של רבי אליעזר בן הורקנוס, מתאר המדרש את מעשי בראשית ומרחיב את סיפורי התורה. לאחר מכן מתאר המדרש את מעשי האבות ואת יציאת מצרים. המדרש שונה ממדרשים אחרים בכך שאינו דורש את הכתובים אלא מרחיב את תיאורם" (אנציקלופדיה דעת).
הניסיון של תלמוד תורה בפרקי דרבי אליעזר (מתורגם מאנגלית)
ענייני פרקי דרבי אליעזר/בחדרי חרדים
פרקי דרבי אליעזר /אנציקלופדיה דעת
פרקי דרבי אליעזר /עמלנט
פרקי דרבי אליעזר פרק ג/מדרש שכם
פרקי דרבי אליעזר/דעת
פרקי דרבי אליעזר/ויקיטקסט
פרקי דרבי אליעזר/ויקיפדיה
פרקי דרבי אליעזר: נשמה רוכבת על שמה ומתעוררת/יוטיוב
תנורו של עכנאי
90 שניות תנורו של עכנאי/יוטיוב
בת קול ויחס חכמים אליה-דבורה מוי/מעמקים דעת
דף לימודף תנורו של עכנאי-המפץ הגדול-אלול/מדרשת
דף עבודה/קהילת תרבות ישראל
האונאה והתנור – עיון בסוגיית אונאת דברים /שלמה פוקס בכלים שלובים
הוראות לנבחן/clickit
המדרש תנורו של עכנאי - בבא מציעא נט,ב /דבורה מוי בכתב עת ממעמקים באתר דעת
הרב דוד בן עזרי תנורו של עכנאי 1/יוטיוב
הרב דוד בן עזרי תנורו של עכנאי 2/יוטיוב
זהו תנורו של עכנאי-נחש/פורטל הדף היומי
יום בוער כתנור-סוגיית תנורו של עכנאי/ערוץ מאיר
יחידת לימוד תנורו של עכנאי/תיכון אדמין
מערך שיעור /clickit
ניתוח של המדרש תנורו של עכנאי-דף לתרבות יהודית/cms
סוגיית תנורו של עכנאי-שיעור וידאו/הרב פיירמן ראובן במכון מאיר
על תנורים ונחשים או:היכולה היהדות להיות דמוקרטית/יהדות דמוקרטית ישירה
פלורליזם-ריבוי דעות-דף עבודה/cms
רבי אלעזר (בבא מציעא נט:)-מימוני/מעמקים דעת
שאלה בנושא תנורו של עכנאי/הידברות
שיטת רבי אליעזר ותנורו של עכנאי/דעת
תנורו של עכנאי - בבא מציעא נט,ב - אוסף אגדות/יהודה איזנברג בכתב עת ממעמקים באתר דעת
תנורו של עכנאי -הפניות/אתר משרד החינוך
תנורו של עכנאי – דף שאלות לחזרה/מקיף חדש "הבונים" בת-ים
תנורו של עכנאי – יחיד וחברה פרק ב'/פורום מורים בתפוז
תנורו של עכנאי-הרב אלחנן סמט/ישיבת מעלה אדומים
תנורו של עכנאי-הרב דני וולף/דף קשר עלון ישיבת הר עציון
תנורו של עכנאי-יהודה איזנברג/מעמקים דעת
תנורו של עכנאי-סטופ מושן/יוטיוב
תנורו של עכנאי-עיונים באגדות חז"ל/בחדרי חרדים
תנורו של עכנאי-פירושיה של אגדה/המשפט
תנורו של עכנאי/אורט
תנורו של עכנאי/אנציקלופדיה ynet
תנורו של עכנאי/ויקיפדיה
תנורו של עכנאי/טקסטולוגיה
תנורו של עכנאי/יחיד וחברה עמוד 21
תנורו של עכנאי/מחלקי מים
תנורו של עכנאי/משרד החינוך
תנורו של עכנאי/נילי בן ארי בכתב עת ממעמקים באתר דעת
תנורו של עכנאי/עולם המשפט
תנורו של עכנאי/פשיטא
תנורו של עכנאי/צפית
תנורות של עכנאי/חידוש
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון