כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים

 

כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים

מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע

כתבי עת ומאמרים בחינוך בלתי פורמלי וחינוך חברתי
החינוך החברתי קהילתי/מכון מופ"ת ומינהל חברה ונוער
כתבי עת ומאמרים בחינוך מבוגרים
ההתאחדות לחינוך מבוגרים בישראל
כתבי עת כלליים בעברית
שנתון סטטיסטי לישראל
לסטודנטים ומרצים במכללת קיי - להיכנס למאגרים אלו דרך אתר המכללה, מידע לסטודנט, מאגרי מידע.

הכניסה לסטודנטים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה היא המספר האישי שקיבלו למערכת מכלול.

הכניסה למרצים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה ניתן לקבל בספרייה אצל ספרן הייעץ.

גישה מהבית דורשת סיסמה
WilsonWeb - פרטים ביבליוגרפיים ותקצירים של מאמרים מתוך כתבי עת וספרים בתחום החינוך. חלק מהמאמרים מופיעים בטקסט מלא
Academic Research Library (ProQuest Direct - פרטים ביבליוגרפיים, תקצירים ובמקרים רבים גם טקסט מלא של מאמרים
דף מידע חיפוש במאגר ProQuest/מכללת בית ברל
קובץ הדרכה לחיפש ב - webspirs /אוניברסיטת תל-אביב
PsycINFO - פרטים ביבליוגרפיים ותקצירים של מאמרים מתוך כתבי עת, ספרים ופרקים מספרים בתחום הפסיכולוגיה ובנושאים קשורים
Sport Discus- Academic Search Premier
דף הדרכה למאגר:/מכללת בית ברל
מאגרי מידע לחיפוש מאמרים אקדמיים בעברית
לסטודנטים ומרצים במכללת קיי - להיכנס למאגרים אלו דרך מאתר המכללה, מידע לסטודנט, מאגרי מידע.

הכניסה לסטודנטים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה היא המספר האישי שקיבלו למערכת מכלול.

הכניסה למרצים היא ע"י רישום מספר תעודת הזהות, והסיסמה ניתן לקבל בספרייה אצל ספרן הייעץ.

גישה מהבית דורשת סיסמה
מפתח חיפה
מפתח חיפה - דף הדרכה/מכללת בית ברל
מצגת הדרכה לחיפוש במאגר חיפה/אוניברסיטת תל-אביב
Responsa- בר אילן
האקדמיה ללשון העברית
Webspirs
ספריות בארץ ובעולם
חיפוש בספריות בארץ ובעולם
ספריות מכללת קיי
קישור לספריות
עבודות סמינריוניות ופרוייקטים - הנחיות ודוגמאות
קישור למדור במת"ל
לקסי-קיי , שיח על הוראה, חינוך וחברה - מכללת קיי
לקסי-קיי - גיליון 1 ינואר 2014
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון