אתר מכללת קיי

מדעי החינוך

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

תוכן המדור
לימודי חינוך והוראה
PBL - למידה מבוססת בעיות ולמידה מבוססת פרויקטים
אוספי מאמרים בחינוך
אופק חדש
אימון לביצועי מצוינות בבית ספר
אינטגרציה בין מקצועות
אסטרטגיות הוראה ולמידה - תוכן המדורים במת"ל
אתרי בתי ספר על יסודיים בארץ
ביה"ס הדמוקרטי וחינוך דמוקרטי
בית הספר הקהילתי
בית ספר ניסויי
גישות חז"ל לחינוך
הדרכה פדגוגית
הדרכת מורים
ההיסטוריה של החינוך
הוראה ולמידה במאה ה 21
החדרת שינויים במערכת החינוך ואקלים
המגזר הערבי והבדואי
המחנך וניהול כיתה
הערכה ומדידה
ועדת דוברת
חוזרי מנכ"ל
חונכים ומורים מאמנים
חוק חינוך חובה
חינוך לאור הקבלה
חשיבה - סוגי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה
טפסים למורה, למחנך ולמנהל
כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים
מאמרים בחינוך
מאפייני לומדים ושיטות הוראה לכיתה הטרוגנית
מספר תלמידים בכיתה
מערכות חינוך בעולם
מערכת החינוך בישראל
משמעת
משמעת, אחריות ומנהיגות במערכת החינוך
ניהול עבודת המנהל ואתרים למנהלים
ניהול עצמי
סוגיות בחינוך - פעילויות
סטנדרטים בחינוך
פרוייקטים וסמינריונים
קטעים הקשורים לחינוך ותלמידים
תוכניות לימודים ותכנון לימודים
תיאוריות למידה והוראה
PBL - למידה מבוססת בעיות ולמידה מבוססת פרויקטים
קישור למדור במת"ל
אסטרטגיות הוראה ולמידה - תוכן המדורים במת"ל
קישור למדור במת"ל
אתרי בתי ספר על יסודיים בארץ
קישור לאינדקס אתרים במת"ל
ביה"ס הדמוקרטי וחינוך דמוקרטי
בית הספר הדמוקרטי בחדרה
בית הספר הדמוקרטי בחדרה/ויקיפדיה
בית הספר הדמוקרטי בחיפה
בית הספר הדמוקרטי ביפו
בית הספר הדמוקרטי במודיעין
בית הספר הדמוקרטי הוד השרון
בית הספר הדמוקרטי כפר סבא ע"ש יעקב חזן
בית ספר דמוקרטי - התשובה החינוכית למאה 21 /יעקב הכט
בית ספר דמוקרטי יהודי פלורליסטי בעמק יזרעאל
בית ספר דמוקרטי כנף ברמת הגולן
בית ספר דמוקרטי לב השרון
בית ספר דמוקרטי סאדרבי בירושלים
בית ספר דמוקרטי שחף בשוהם
בית ספר וגן דמוקרטי ברעננה
בית ספר זה כן דמוקרטיה/וואלה
בית ספר קהילה דמוקרטית בתל אביב
בתי ספר דמוקרטיים/המכון לחינוך דמוקרטי
גבעול בית חינוך דמוקרטי גבעת אולגה
דף הבית של ביה"ס הדמוקרטי בבקעת אונו
המכון לחינוך דמוקרטי בישראל
התחליף שלנו להערכה הוא השיח בית ספר דמוקרטי/ספירלה מתחדשים בחינוך
זיו כישורית בית ספר דמוקרטי לאנשים בעלי צרכים מיוחדים
חינוך דמוקרטי/ויקיפדיה
יחד בית ספר דמוקרטי חולון
מאמרים בנושא הבחירה והלמידה בהקשר דמוקרטי/בי"ס דמוקרטי בקעת אונו
מאמרים בנושא מקום ההורים בחינוך הדמוקרטי/בי"ס דמוקרטי בקעת אונו
מאמרים על בתי ספר וחינוך דמוקרטיים/בי"ס דמוקרטי בקעת אונט
מקום לגדול בית ספר דמוקרטי פתוח בכפר הירוק
עקרונות ומבנה בית הספר הדמוקרטי/בי"ס הדמוקרטי הוד השרון
קדם בית ספר דמוקרטי בערד
קשת בית ספר דמוקרטי יהודי פלורליסטי בזכרון יעקב
שבילים בית ספר דמוקרטי פרדס חנה כרכור
גישות חז"ל לחינוך
גישת חז"ל לטבע ומדעים/הידברות
החינוך בגישת חז"ל -מסורת וחידוש/רידר
היבטים פסיכולגיים של יחסי הגומלין בין הורים וילדים ביהדות -דר' שאול סלברג/דעת
היחס ללימודים כלליים במקורות חז"ל-אלכס גליסברג/מחוז ירושלים
חינוך ואמונה - בלוג/עדי'ה הדר
לימוד אומנות או מלאכה/משרד החינוך מחוז ירושלים
לימוד בספרות חיצונית-ספרי מינות/משרד החינוך מחוז ירושלים
לימוד חכמה יוונית/משרד החינוך מחוז ירושלים
לימוד לשון יוונית ושפות אחרות/משרד החינוך מחוז ירושלים
לימוד מדעי הטבע/משרד החינוך מחוז ירושלים
לימודי הגיון לדור הצעיר/משרד החינוך מחוז ירושלים
לקט מכתמים ואמרות מן המקורות - הדרך ללמידה יעילה/ מאמרים של ערן שר בכתב העת "על הגובה" (גליונות 6,7,4,5)/ אתר המכללה למנהל
מאגר דפי לימוד בנושא חינוך במקורות חז"ל/מדרשת
מאגר מידע חדש - אוצרות החינוך היהודי/מכללת ליפשיץ ו- JTS
ספרות הילדים החרדית ותפיסת חז"ל את עולם הילד -אסתר מלחי/דעת
צדק וחינוך במקורות/סנונית
הערכה ומדידה
קישור למדור במת"ל
חונכים ומורים מאמנים
קישור למדור במת"ל
חוק חינוך חובה
אומדן העלות השנתית של הצעת חוק לימוד חובה (תיקון- לימוד חובה עד כיתה י"ב) /מוחמד סייד-אחמד
החוק החדש לגילאי 3-4/משרד החינוך
החינוך בישראל לאחר הקמת המדינה /דבורה קלקין-פישמן בynet
החינוך טרם הקמת מדינה ישראל /דבורה קלקין-פישמן בynet
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון- מניעת הנשרת תלמידים וחובת דיווח על נשירה)/שירה בן ששון- פורסטנברג
חוק חינוך החובה החדש/ynet
חוק חינוך חובה בראי המשפט וההלכה/הידברות
חוק חינוך חובה מעתה עד יב/ynet
חוק חינוך חובה/הכנסת
חוק חינוך ממלכתי של משרד החינולך/ ספריית מטח
חוק חינוך ממלכתי/ynet
חוק לימוד חובה (תיקון – לימוד חובה עד כיתה י”ב) התשס”ב 2001 - שירה בן ששון-פורסטנברג
חוק לימוד חובה/ויקיפדיה
חוק לימוד חובה/זכויות התלמיד משרד החינוך
מסמך רקע להצעת הרחבת חינוך חינם עד י"ב/ אתר הכנסת
מעקב אחר ביצוע חוק חינוך חובה חינם מגיל 3 - אהוד שפייגל ואיילת ברק באתר הכנסת
פירושים לחוק חינוך חובה/זכויות התלמיד משרד החינוך
חשיבה - סוגי חשיבה ואסטרטגיות חשיבה
קישור למדור במת"ל
טפסים למורה, למחנך ולמנהל
קישור למדור במאגר מת"ל
כתבי עת ומאגרי מידע אקדמיים מקוונים
קישור למדור במת"ל
מאפייני לומדים ושיטות הוראה לכיתה הטרוגנית
קישור למדור במת"ל
מערכת החינוך בישראל
אוסף גדול של מאמרים בנושא נוער עולה בסיכון/אתר שתיל
אוסף מאמרים בנושא נשירה/אתר שתיל
בית הספר בימינו/שרן, שרן ולוין (מתוך אתר אהוד רביב)
בעיות במערכת החינוך בישראל/לראות שונה
הועדה המיוחדת בנושא נשירה מבתי ספר/אתר הכנסת
הישגים נמוכים של תלמידי כיתות ד' במבחנים בין-לאומיים בהבנת הנקרא/פרוטוקול הכנסת 2003
הקצאת משאבים בחינוך, עקרון האינטגרציה ובתי-ספר ייחודיים במגזרים שונים /איילת ברק-מדינה באתר הכנסת
התאמת מערכת החינוך בישראל למאה ה-21/הכל חינוך
התפתחות מערכת החינוך/מכרז
חוק זכויות התלמיד/מרכז פיסגה עיריית נתניה
חוק זכויות התלמיד/משרד החינוך
חינוך בישראל/ויקיפדיה
חינוך שלא ברוח הזמן - ניתוח מע' החינוך הקיימת/ד"ר רוני אבירם
לימודים בינתחומיים בתחומי הרוח והחברה בחטיבה העליונה: דגמים ורעיונות לחשיבה/לאה מזור
מעבר לחמישה ימי לימוד /דפנה סחייק באתר הכנסת
מערכת החינוך בישראל : אתמול היום ולקראת המחר/יניב חדד
מערכת החינוך בישראל/milkeninstitute
מערכת החינוך בישראל/הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מערכת החינוך בישראל: 1918-1948-פרופ' יצחק קשתי/מט"ח
מערכת החינוך בישראל: שנות ה-50-פרופ' יצחק קשתי/מט"ח
מערכת החינוך בישראל: שנות ה-60-פרופ' יצחק קשתי/מט"ח
מערכת החינוך בישראל: שנות ה-70-פרופ' יצחק קשתי/מט"ח
מערכת החינוך בישראל: שנות ה-80 ואילך-פרופ' יצחק קשתי/מט"ח
נתונים על מערכת החינוך בישראל/אקו-ויקי
רפורמה במערכת החינוך בישראל/עבודה שחורה
שיוויון הזדמנויות בחינוך/איילת ברק באתר הכנסת
שיטת הזרמים בחינוך/ויקיפדיה
שינויים שחלו במבנה מערכת החינוך בישראל והצעות לשינויים שעלו במהלך השנים/רוניה בריטברד, מיכל טביביאן-מזרחי
שינויים שחלו במערכת החינוך בישראל/או"ח
שיעורי זכאות לבגרות וסיכויי השכלה גבוהה בנגב/שירה בן ששון- פורסטנברג באתר הכנסת
תחקיר על מערכת החינוך בישראל-ערוץ 10/יוטיוב
תלבושת אחידה בבתי-ספר/: רחל ורצברגר באתר הכנסת
ניהול עבודת המנהל ואתרים למנהלים
קישור למדור במאגר מת"ל
סטנדרטים בחינוך
קישור למדור במת"ל
פרוייקטים וסמינריונים
קישור לדף במת"ל
תיאוריות למידה והוראה
קישור למדור במת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון