מאמרים לגיל הרך

מאמרים ומידע לגיל הרך

מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

הוראה תואמת התפתחות
קישור למדור במאגר מת"ל
הוראת הקריאה ואוריינות
כתיבה פונקציונלית וכתיבה יצירתית בגן הילדים/לנה בכר
"טוב לי לקרוא" – "ומה שביניהם" שיטה אינטגרטיבית לרכישת קריאה/ד"ר אסתר טוב לי
אוריינות בגיל הרך בגישה אקולוגית / חוה תובל 2002 באתר מתי"א במעל"ה - לוד
אוריינות בשבילי זה..../עמלנט
אוריינות כמכלול: התנהגויות אורייניות, חשיבה אוריינית ומצבים אורייניים/ד"ר חנה עזר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
אפשר גם אחרת - הכנת ילדים ללימוד הקריאה/ ד"ר מיכל רוזנברג באתר דידקטיקה
ביבליוגרפיה בנושא הוראת קריאה וכתיבה/ליקטה: ד"ר מיכל רוזנברג באתר דידקטיקה
גן הילדים האורייני השתמעויות מחקר השפה הכתובה – למעשה החינוכי /מרים סנפיר בפורטל מס"ע
דו"ח הוועדה להוראת הקריאה /פרופ' רנה שפירא – יו"ר
דוח ועדת הקריאה - עיקרי ההמלצות/ד"ר אסתר טוב לי
הוראת הקריאה בכיתה א' - לאן?/ ד"ר מיכל רוזנברג באתר דידקטיקה
הסיפור שאינו נגמר: הקשר בין קריאת ספרים ובחירתם על-ידי אמהות לבין התפתחות אוריינית ורגשית-חברתית של ילדי גן חובה/הד הגן חוברת ב' כסליו תשס"ה
התנהגות אוריינית כמדד למוכנות לכיתה א' נילי פלטי בפורטל מס"ע
טיפוח השפה הכתובה והדבורה בגני הילדים/אוניברסיטת תל-אביב
כיצד אימהות מסייעות לילדיהן להתמודד עם משימות כתיבה:ניתוח הקשר בין התיווך האימהי והתפקוד האורייני של הילד בקרב ילדי גן בעיר פיתוח (תקציר מחקר)/דורית ארם
כתיבה פונקציונלית וכתיבה יצירתית בגן הילדים /לינה בכר באתר ילדודים
ללמוד לקרוא ולכתוב - למידה תואמת התפתחות לילדים צעירים/ הד הגן חוברת א' תשרי תשס"ב
מילון מושגים בתחום כישורי שפה- ליקוט ועריכה: ד"ר מיכל רוזנברג באתר דידקטיקה
ספר – זה כל הסיפור? ספר – זה כל הסיפור!/הד הגן חוברת ב' כסליו תשס"ה
רעיונות לפעילויות המטפחות רכישת הקריאה בגן הילדים/לינה בכר באתר ילדודים
שיטות קריאה וחוברות עבודה שאינן מופיעות בחוזרי מנכ"ל/ ד"ר מיכל רוזנברג באתר דידקטיקה
תשתית לקראת קריאה וכתיבה /משרד החינוך האגף לחינוך קדם יסודי
המשחק בגיל הרך
המשחק אצל ילדים/לינה בכר באתר ילדודים
הסבר פרוייקט כיצד מתבטאת למידה בלתי מפורשת במשחק 'כאילו' בעקבות סיפור בכיתות א'-ב'?/בן יאיר סופי במכללת קיי
השוואה של התפתחות השפה בין ילדים חד–לשוניים לילדים דו-לשוניים במשחקי "כאילו" בעקבות סיפור/אינה רזניק במכללת קיי
להבין משחקי ילדים/גדעון לוין הד הגן חוברת ד' סיוון תשס"ג
מאפייני שיח ב"משחק כאילו" בעקבות סיפור, לפני מעורבות ולאחריה, אצל ילדי גן, יוצאי העדה האתיופית./שרון פילד במכללת קיי
מדור משחקים לגיל הרך ולחינוך המיוחד במת"ל
מיני מינים של כדורים/דורית שרון, רוסליה אוסובסקי הד הגן חוברת ד' סיוון תשס"ג
מצגת המחקר/כיצד מתבטאת למידה בלתי מפורשת במשחק 'כאילו' בעקבות סיפור בכיתות א'-ב'?/בן יאיר סופי במכללת קיי
מצגת הפרוייקט/כיצד מתבטאת למידה בלתי מפורשת במשחק 'כאילו' בעקבות סיפור בכיתות א'-ב'?/בן יאיר סופי במכללת קיי
משחק דרמטי וסוציאו-דרמטי/לינה בכר באתר ילדודים
משחק ואוריינות - מה הקשר?/ד"ר חוה תובל בהד הגן חוברת ד' סיוון תשס"ג
משחק למידה והתפתחות בגן הילדים /אסתר קבלסון באתר דעת
עוד מאמרים עיוניים הקשורים למשחק במדור משחקים דידקטיים במת"ל
רק משחק? תפקידו ומעמדו של המשחק בחינוך לגיל הרך, בשנות המדינה - סקירה/מרים סנפיר בהד הגן חוברת ד' סיוון תשס"ג
תרומת פינות המשחק בגן הילדים להתפתחות הילד/אסתר קבלסון באתר פסיכולגיה עברית
פרידה - מהחממה הביתית אל מסגרת טיפולית-חינוכית
על קשיי פרידה והסתגלות בגיל הרך/אתר גוונים
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון