צומות תמוז אב

צומות י"ז בתמוז, תשעה באב וימי בין המיצרים

 מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע


שיעור של הרב יוסף שובלי שליט"א:
חורבן הבית ומשל נפלא על ענין גלות השכינה

דינים ומנהגים לזכר החורבן
א-ב מנהגים ומסורות לתשעה באב/מכון החגים
אי שאילת שלום בתשעה באב/ישיבת הר עציון
דיני חודש תמוז/אתר דעת
דינים ומנהגים זכר לחורבן/משרד החינוך
הלכות ודיני תשעה באב/ ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
הלכות ומנהגים ל'תשעת הימים'/הרב יוסף שמחה גינזבורג בחב"ד
הלכות ומנהגים לימי בין המצרים/הרב יוסף שמחה גינזבורג בחב"ד
הלכות שלשת השבועות ותשעת הימים/ ישיבת ההסדר אמי"ת אורות שאול בכפר בתיה
הלכות תשעה באב/אתר אש התורה
זכר לחורבן בית מקדשני-אריאל ג'יאן/דף קשר ישיבת הר עציון
זכר לחורבן בשמחת נישואין-מ.ב. לרנר/דעת
זכר למקדש ואבלות חורבן/שורש
ט-זכר לחורבן/פניני דעת
לוח דיני בין המצרים/הרב נתן צולמן ואחרים במינהל חברה ונער
מנהגי שלושת השבועות/הרב אליעזר מלמד בישיבת בית אל
סיכומי הלכות תשעה באב מספר התודעה/אתר דעת
רשימת מנהגים לזכר החורבן/הרב נתן צולמן ואחרים במינהל חברה ונוער
שבירת כוס בחופה מנהג ומקורות-יוסי ויליאן/דעת
יצירה לצומות
קישור למדור למת"ל
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון