בגרות בתושבע"פ ובתלמוד- סיכומים, מבחנים וחומרי לימוד

בחינות הבגרות בתלמוד ובתושבע"פ
פתרונות, סיכומים וחומרי לימוד
מאגר מת"ל במכללת קיי -  באר-שבע


אתרים כלליים
אתר המפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ ממלכתי דתי
אתר מפמ"ר לפיקוח על תורה שבע"פ בבתי ספר ממלכתיים
מנהל החינוך הדתי - בגרות בתלמוד ובתושב"ע לבתי"ס ממ"ד
אתר הלכה לבגרות - חוברות לימוד עפ"י תכנית הלימודים
אתר הספרים: פרקי הלכה והלכה לתלמיד (מדריכים למורה, מבחנים ומבדקים לכיתות א'-ו')
אתר מלווה הוראת בגרות תושב"ע תשע"ה/ ישיבה תיכונית אורט מעלות
אתר תלמודון - הכנה לבחינת הבגרות בתלמוד תשע"ד
דפי עזר לדף היומי - להבנת הדף ולסיכומו/ הרב עמיחי גורדין, ה-V.B.M - בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון
האגף לתרבות תורנית/ משרד החינוך
האתר ללומדים ולמלמדים פניני הלכה
האתר ללומדים ולמלמדים פניני הלכה - עזרי למידה רבים ודפי עזר
טריוויה תושבע"פ/משחק ידע לחזרה ושינון לקראת בחינות הבגרות בתושב"ע/ יהודה רוזנברג באתר דעת
יחידה בע"פ לבגרות בתושב"ע - הנחיות וחמר עזר/ אתר הוראת תלמוד ותושבע''פ ממ''ד
מאמרים ומחקרים בנושאים רבים בתושב"ע/ מכללת הרצוג, אתר דעת
מדריכים למורים ומערכי שיעור בתושב"ע/ לב לדעת
פורום בנושא הוראת תושב"ע/ אתר מורשת
בחינות הבגרות ופתרונותיהן לממ"ד - מכללת הרצוג באתר דעת, לימודי יהדות ורוח
תושב"ע ממ"ד
פורום עזרה בלימודים ושיעורי בית בתפוז
אונאת דברים , אונאת ממון והטוב והרב המכוער/ Toblerone
אונאת דברים/MikeR
אין עושין חלל/Toblerone
אלו ואלו דברי אלוהים חיים/Toblerone
ביאור של 15 המידות/Arie18
גרות וגיור - יחידה שנייה מתוך חמש/רותם גוזי בת
דברים שבינו לבינה - יחידה 3/ רותם גוזי בת
הכרעת הרוב- ספר חקיקה - מקורות: 1,2,3,6,7 כולל הדחת רבן גמליאל/Toblerone
המשנה - קטע מבוא של תורה שבעל פה ומבנה המשנה/ Toblerone
הסיפור על רבי יוחנן וריש לקיש/ Toblerone
הצומות על חורבן ביהמ``ק/ ILL take the rain
התנהגות המשתמשים ברשות הרבים/Toblerone
ירמיהו פרק י´/Arie 18
כיצד מרקדין לפני הכלה+דין או פשרה/ Toblerone
לא יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים/ Toblerone
לא תעמוד על דם רעך/ Toblerone
לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז./ Toblerone
מבוא לתורה שבעל פה/ ILL take the rain
מבוא לתורה שבעל פה/ Toblerone
מושגים לבגרות בתושב``ע/Arie18
ענוותנותו של הלל וקפדנותו של שמאי/ Toblerone
שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים/ Toblerone
תושב"ע לבתי ספר ממ"ד - מסכת ראש השנה(סיכום משניות שונות)/אפרת קרסנר
תנורו של עכנאי/ Toblerone
פתרונות מלאים/סופיים לבחינות הבגרות בתושב"ע
תלמוד ותושב"ע - מכללת הרצוג באתר דעת, לימודי יהדות ורוח
הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון